لائه

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
لائه

لائه در منطقه لائه در کشور پاپوآ گینه نو قرار دارد.

آنچه باید بدانید[ویرایش]

واردشدن[ویرایش]

با هواپیما[ویرایش]

با قطار[ویرایش]

با ماشین[ویرایش]

با اتوبوس[ویرایش]

با قایق[ویرایش]

گردش در شهر[ویرایش]

دیدن[ویرایش]

انجام دادن[ویرایش]

آموزش[ویرایش]

کار[ویرایش]

خریدن[ویرایش]

خوردن[ویرایش]

ریخت‌وپاش[ویرایش]

نوشیدن[ویرایش]

خوابیدن[ویرایش]

  • Huon Gulf Motel.
  • Lae Highway Inn،  ۴۷۲ ۴۳۴۴، دورنگار: ۴۷۲ ۴۳۴۵.
  • Lae International Hotel، 4th Street. K۴۰۰ approx. for a double.
  • Lae Travellers Inn، Vee Street.
  • Melanesian Hotel، 2nd Street (opposite the GPO).

ریخت‌وپاش[ویرایش]

ارتباطات[ویرایش]

تلفن[ویرایش]

امنیت[ویرایش]

سفارت‌خانه[ویرایش]

مقصد بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به شهر لائه است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!

-6.73333333333; 146.983333333