ویکی‌سفر:راهنمای داوطلب

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
راهنمای داوطلب

راهنمای داوطلب از کاربران حرفه‌ای و تائید شده ویکی‌سفر است؛ که مسئولیت آموزش کاربران و ارتقای وضعیت کیفی صفحات ویکی‌سفر را بر عهده دارد و عملکرد آن اهمیت بسیاری دارد.


انجام دادنی ها [کلیک کنید]
عنوان شرح شروع
۱ فهرست شهرهای ایران ایجاد مقالات لینک قرمز بر اساس الگوی چهارچوب شهر همراه با یک پاراگراف
نام شهر و شهرستان، استان، منطقه و کشور ایجاد کنید،
الگوهای سرصفحه، IsPartOf و ویکی‌پدیا و ... نیز درج شود
۲۰۱۴/۱۱/۱۲
۲ فهرست شهرهای ایران تکمیل نسبی مقالات ساخته شده با افزودن عکس مناطق دیدنی و
همچنین توضیحات کاملتر بازنویسی شده
۲۰۱۴/۱۱/۱۳
۳ ویکی‌سفر:اردوها کار تیمی برای تعیین شیوه نامه بنرها، نقشه‌های سیاحتی، عبارتنامه، میراث جهانی، الخ ۲۰۱۴/۱۱/۱۳
۴ الگو:چهارچوب کشور وارد کردن چهارچوب کشور برای فهرست کشورها ۲۰۱۴/۱۱/۱۳
۵ فرودگاه‌های مهم بین‌المللی پر کردن اطلاعات مربوط به فرودگاه‌های کشورهای دیگر ۲۰۱۴/۱۱/۱۴
۶ رده:!Main category زدن رده مناسب به مقالات ۲۰۱۴/۱۱/۱۴
۷ ناوبری بردکرامب جهت ترجمه (ایکاش معادل فارسی بردکرامب را می‌گذاشتید) ۲۰۱۴/۱۱/۱۵
۸ رده مناطق جهت ترجمه ۲۰۱۴/۱۱/۱۵
۹ ویکی‌سفر:مقاله چیست؟ جهت ترجمه ۲۰۱۴/۱۱/۱۶
۱۰ راهنما - Help جهت ترجمه ۲۰۱۴/۱۱/۱۷
۱۱ ویرایش ها پاکسازی متن کپی شده از ویکی پدیا و نوشتن
عبارت "ویکی‌سفر یک راهنمای سفر است و دانشنامه نیست!!!" در خلاصه ویرایش
۲۰۱۴/۱۱/۲۶
۱۲ ویکی‌سفر:اردوی آسیا اردوی گسترش آسیا ۲۰۱۵/۱۱/۱۳
۱۳