فهرست میراث جهانی یونسکو در آسیا و اقیانوسیه

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
فهرست میراث جهانی یونسکو > فهرست میراث جهانی یونسکو در آسیا و اقیانوسیه
فهرست میراث جهانی یونسکو در آسیا و اقیانوسیه

خاورمیانه[ویرایش]

بازار بزرگ تبریز ، بزرگترین بازار سر پوشیده جهان است ، همچنین زیباترین بازار سنتی ایران است . حدود شش هزار مغازه و دکان در بازار تبریز وجود دارد .

آسیای مرکزی[ویرایش]

آسیای شرقی[ویرایش]

آسیای جنوب شرقی[ویرایش]

جنوب آسیا[ویرایش]

شمال آسیا[ویرایش]

استرالیا و اقیانوسیه[ویرایش]

پیوندها[ویرایش]

این موضوع سفر درباره فهرست میراث جهانی یونسکو در آسیا و اقیانوسیه است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!