فهرست میراث جهانی یونسکو

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
فهرست میراث جهانی یونسکو

این فهرستی از آثار طبیعی یا فرهنگی است که برپایه کنوانسیون میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند. این فهرست بر اساس قاره و کشور و حروف الفبا، مرتب شده است.

نشان‌واره میراث جهانی یونسکو
نشان‌واره میراث جهانی یونسکو

در این فهرست، (ف)، به معنی میراث فرهنگی، (ط)، به معنی میراث طبیعی، (ت)، به معنی میراث ترکیبی، و (خ)، به معنی میراث در خطر می‌باشد.

هر اثر که در فهرست جهانی یونسکو جای می‌گیرد: طبق کنوانسیون میراث طبیعی و تاریخی باید از سوی کشور نگهدارندهٔ اثر مورد توجه ویژه قرار گیرد و انجام هرگونه اقدامی در به خطر افتادن آن ممنوع است.