کوه‌های آلپ

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
اروپا > کوه‌های آلپ
کوه‌های آلپ

کوه‌های آلپ رشته کوه‌هایی در اروپا هستند که حاصل برخورد صفحه‌ی آفریقا با صفحه‌ی اروپا هستند. این کوه‌ها در کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتریش، سوئیس و اسلوونی گسترده است.

نواحی[ویرایش]

شهرها[ویرایش]

سایر مقاصد[ویرایش]

درک[ویرایش]

گفتگو[ویرایش]

واردشدن[ویرایش]

چرخیدن[ویرایش]

دیدن[ویرایش]

انجام‌دادن[ویرایش]

خوردن[ویرایش]

آشامیدن[ویرایش]

امن بودن[ویرایش]

بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به ناحیه کوه‌های آلپ است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!