کنتاکی

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
کنتاکی

ایالت کنتاکی در جنوب (ایالات متحده آمریکا) قرار دارد.

نواحی[ویرایش]

نام شهرستان مرکز شهرستان
تاسیس
جمعیت مساحت نقشه
شهرستان ادیر، کنتاکی کلمبیا، کنتاکی ۱۸۰۲ ۱۸٬۶۵۶ الگو:تبدیل
شهرستان آلن، کنتاکی اسکاتسویل، کنتاکی ۱۸۱۵ ۱۹٬۹۵۶ الگو:تبدیل
شهرستان اندرسون، کنتاکی لارنسبرگ، کنتاکی ۱۸۲۷ ۲۱٬۴۲۱ الگو:تبدیل
شهرستان بالارد، کنتاکی ویکلیف، کنتاکی ۱۸۴۲ ۸٬۲۴۹ الگو:تبدیل
شهرستان برن، کنتاکی گلاسکو، کنتاکی ۱۷۹۸ ۴۲٬۱۷۳ الگو:تبدیل
شهرستان بث، کنتاکی اووینگسویل، کنتاکی ۱۸۱۱ ۱۱٬۵۹۱ الگو:تبدیل
شهرستان بل، کنتاکی پاینویل، کنتاکی ۱۸۶۷ ۲۸٬۶۹۱ الگو:تبدیل
شهرستان بون، کنتاکی برلینگتن، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۱۸٬۸۱۱ الگو:تبدیل
شهرستان بوربن، کنتاکی پاریس، کنتاکی ۱۷۸۵ ۱۹٬۹۸۵ الگو:تبدیل
شهرستان بوید، کنتاکی کتلتسبورگ، کنتاکی ۱۸۶۰ ۴۹٬۵۴۲ الگو:تبدیل
شهرستان بویل، کنتاکی دنویل، کنتاکی ۱۸۴۲ ۲۸٬۴۳۲ الگو:تبدیل
شهرستان براکن، کنتاکی بروکسویل، کنتاکی ۱۷۹۶ ۸٬۴۸۸ الگو:تبدیل
شهرستان بریثیت، کنتاکی جکسن، کنتاکی ۱۸۳۹ ۱۳٬۸۷۸ الگو:تبدیل
شهرستان برکینریج، کنتاکی هاردینسبورگ ۱۷۹۹ ۲۰٬۰۵۹ الگو:تبدیل
شهرستان بولت، کنتاکی شپهردسویل، کنتاکی ۱۷۹۶ ۷۴٬۳۱۹ الگو:تبدیل
شهرستان باتلر، کنتاکی مورگانتاون، کنتاکی ۱۸۱۰ ۱۲٬۶۹۰ الگو:تبدیل
شهرستان کالدول، کنتاکی پرینستون، کنتاکی ۱۸۰۹ ۱۲٬۹۸۴ الگو:تبدیل
شهرستان کلووی، کنتاکی موری، کنتاکی ۱۸۲۲ ۳۷٬۱۹۱ الگو:تبدیل
شهرستان کمبل، کنتاکی آلکساندریا، کنتاکی و
نیوپورت، کنتاکی
۱۷۹۴ ۹۰٬۳۳۶ الگو:تبدیل
شهرستان کارلایل، کنتاکی باردول، کنتاکی ۱۸۸۶ ۵٬۱۰۴ الگو:تبدیل
شهرستان کرول، کنتاکی کرلتن، کنتاکی ۱۸۳۸ ۱۰٬۸۱۱ الگو:تبدیل
شهرستان کارتر، کنتاکی گریسن، کنتاکی ۱۸۳۸ ۲۷٬۷۲۰ الگو:تبدیل
شهرستان کیسی، کنتاکی لیبرتی، کنتاکی ۱۸۰۶ ۱۵٬۹۵۵ الگو:تبدیل
شهرستان کریستین، کنتاکی هاپکینزویل ۱۷۹۶ ۷۳٬۹۵۵ الگو:تبدیل
شهرستان کلارک، کنتاکی وینچستر، کنتاکی ۱۷۹۲ ۳۵٬۶۱۳ الگو:تبدیل
شهرستان کلی، کنتاکی منچسترر، کنتاکی ۱۸۰۷ ۲۱٬۷۳۰ الگو:تبدیل
شهرستان کلینتن، کنتاکی آلبانی، کنتاکی ۱۸۳۵ ۱۰٬۲۷۲ الگو:تبدیل
شهرستان کریتندن، کنتاکی مریان، کنتاکی ۱۸۴۲ ۹٬۳۱۵ الگو:تبدیل
شهرستان کامبرلند، کنتاکی برکسویل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۶٬۸۵۶ الگو:تبدیل
شهرستان دیویس، کنتاکی اوونزبروو، کنتاکی ۱۸۱۵ ۹۶٬۶۵۶ الگو:تبدیل
شهرستان ادمونسن، کنتاکی براونزویل، کنتاکی ۱۸۲۵ ۱۲٬۱۶۱ الگو:تبدیل
شهرستان الیوت، کنتاکی سندی هوک، کنتاکی ۱۸۶۹ ۷٬۸۵۲ الگو:تبدیل
شهرستان استیل، کنتاکی اروین، کنتاکی ۱۸۰۸ ۱۴٬۶۷۲ الگو:تبدیل
شهرستان فیت، کنتاکی لکزینگتون، کنتاکی ۱۷۸۰ ۲۹۵٬۸۰۳ الگو:تبدیل
شهرستان فلمینگ، کنتاکی فلمینگسبورگ، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۴٬۳۴۸ الگو:تبدیل
شهرستان فلوید، کنتاکی پرستونسبورگ، کنتاکی ۱۸۰۰ ۳۹٬۴۵۱ الگو:تبدیل
شهرستان فرانکلین، کنتاکی فرانکفورت، کنتاکی ۱۷۹۴ ۴۹٬۲۸۵ الگو:تبدیل
شهرستان فولتن، کنتاکی هیکمن، کنتاکی ۱۸۴۵ ۶٬۸۱۳ الگو:تبدیل
شهرستان گالتین، کنتاکی ورسا، کنتاکی ۱۷۹۸ ۸٬۵۸۹ الگو:تبدیل
شهرستان گررد، کنتاکی لنکستر، کنتاکی ۱۷۹۶ ۱۶٬۹۱۲ الگو:تبدیل
شهرستان گرنت، کنتاکی ویلیامزتاون، کنتاکی ۱۸۲۰ ۲۴٬۶۶۲ الگو:تبدیل
شهرستان گریوس، کنتاکی میفیلد، کنتاکی ۱۸۲۴ ۳۷٬۱۲۱ الگو:تبدیل
شهرستان گریسون، کنتاکی لیچفیلد، کنتاکی ۱۸۱۰ ۲۵٬۷۴۶ الگو:تبدیل
شهرستان گرین، کنتاکی گرینزبرگ، کنتاکی ۱۷۹۲ ۱۱٬۲۵۸ الگو:تبدیل
شهرستان گریناپ، کنتاکی گریناپ، کنتاکی ۱۸۰۳ ۳۶٬۹۱۰ الگو:تبدیل
شهرستان هنکاک، کنتاکی هاوسویل ۱۸۲۹ ۸٬۵۶۵ الگو:تبدیل
شهرستان هاردین، کنتاکی الیزابتتاون، کنتاکی ۱۷۹۲ ۱۰۵٬۵۴۳ الگو:تبدیل
شهرستان هارلن، کنتاکی هارلن، کنتاکی ۱۸۱۹ ۲۹٬۲۷۸ الگو:تبدیل
شهرستان هریسون، کنتاکی سینسیانا، کنتاکی ۱۷۹۳ ۱۸٬۸۴۶ الگو:تبدیل
شهرستان هارت، کنتاکی مونفوردویل، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۸٬۱۹۹ الگو:تبدیل
شهرستان هندرسون، کنتاکی هندرسن، کنتاکی ۱۷۹۸ ۴۶٬۲۵۰ الگو:تبدیل
شهرستان هنری، کنتاکی نیو کاسل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۵٬۴۱۶ الگو:تبدیل
شهرستان هیکمن، کنتاکی کلینتون، کنتاکی ۱۸۲۱ ۴٬۹۰۲ الگو:تبدیل
شهرستان هاپکینز، کنتاکی مدسنویل، کنتاکی ۱۸۰۶ ۴۶٬۹۲۰ الگو:تبدیل
شهرستان جکسون، کنتاکی مک‌کی، کنتاکی ۱۸۵۸ ۱۳٬۴۹۴ الگو:تبدیل
شهرستان جفرسن، کنتاکی لوییویل، کنتاکی ۱۷۸۰ ۷۴۱٬۰۹۶ الگو:تبدیل
شهرستان جسامین، کنتاکی نیکلاسویل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۴۸٬۵۸۶ الگو:تبدیل
شهرستان جانسون، کنتاکی پینتسویل، کنتاکی ۱۸۴۳ ۲۳٬۳۵۶ الگو:تبدیل
شهرستان کنتون، کنتاکی کاوینگتن، کنتاکی و
ایندیپندنس، کنتاکی
۱۸۴۰ ۱۵۹٬۷۲۰ الگو:تبدیل
شهرستان نات، کنتاکی هیندمن، کنتاکی ۱۸۸۴ ۱۶٬۳۴۶ الگو:تبدیل
شهرستان ناکس، کنتاکی باربورویل، کنتاکی ۱۷۹۹ ۳۱٬۸۸۳ الگو:تبدیل
شهرستان لرو، کنتاکی هاجنویل، کنتاکی ۱۸۴۳ ۱۴٬۱۹۳ الگو:تبدیل
شهرستان لاورل، کنتاکی لندن، کنتاکی ۱۸۲۵ ۵۸٬۸۴۹ الگو:تبدیل
شهرستان لارنس، کنتاکی لوئیزا، کنتاکی ۱۸۲۱ ۱۵٬۸۶۰ الگو:تبدیل
شهرستان لی، کنتاکی بیتیویل، کنتاکی ۱۸۷۰ ۷٬۸۸۷ الگو:تبدیل
شهرستان لسلی، کنتاکی هیدن، کنتاکی ۱۸۷۸ ۱۱٬۳۱۰ الگو:تبدیل
شهرستان لتچر، کنتاکی ویتسبورگ، کنتاکی ۱۸۴۲ ۲۴٬۵۱۹ الگو:تبدیل
شهرستان لوئیس، کنتاکی ونسبورگ، کنتاکی ۱۸۰۶ ۱۳٬۸۷۰ الگو:تبدیل
شهرستان لینکلن، کنتاکی استنفرد، کنتاکی ۱۷۸۰ ۲۴٬۷۳۲ الگو:تبدیل
شهرستان لیوینگستون، کنتاکی اسمیتلند، کنتاکی ۱۷۹۹ ۹٬۵۱۹ الگو:تبدیل
شهرستان لوگان، کنتاکی راسلویل، کنتاکی ۱۷۹۲ ۲۶٬۸۳۵ الگو:تبدیل
شهرستان لیون، کنتاکی ادیویل، کنتاکی ۱۸۵۴ ۸٬۳۱۴ الگو:تبدیل
شهرستان مک‌کراکن، کنتاکی پدوکا، کنتاکی ۱۸۲۵ ۶۵٬۵۶۵ الگو:تبدیل
شهرستان مک‌کرری، کنتاکی ویتلی سیتی، کنتاکی ۱۹۱۲ ۱۸٬۳۰۶ الگو:تبدیل
شهرستان مک‌لین، کنتاکی کلهون، کنتاکی ۱۸۵۴ ۹٬۵۳۱ الگو:تبدیل
شهرستان مدیسون، کنتاکی ریچمند، کنتاکی ۱۷۸۵ ۸۲٬۹۱۶ الگو:تبدیل
شهرستان مگافین، کنتاکی سلیرسویل، کنتاکی ۱۸۶۰ ۱۳٬۳۳۳ الگو:تبدیل
شهرستان ماریون، کنتاکی لبنان، کنتاکی ۱۸۳۴ ۱۹٬۸۲۰ الگو:تبدیل
شهرستان مارشال، کنتاکی بنتن، کنتاکی ۱۸۴۲ ۳۱٬۴۴۸ الگو:تبدیل
شهرستان مارتن، کنتاکی اینز، کنتاکی ۱۸۷۰ ۱۲٬۹۲۹ الگو:تبدیل
شهرستان ماسون، کنتاکی مایزویل، کنتاکی ۱۷۸۸ ۱۷٬۴۹۰ الگو:تبدیل
شهرستان مید، کنتاکی برندنبرگ، کنتاکی ۱۸۲۳ ۲۸٬۶۰۲ الگو:تبدیل
شهرستان منیفی، کنتاکی فرنچبورگ، کنتاکی ۱۸۶۹ ۶٬۳۰۶ الگو:تبدیل
شهرستان مرسر، کنتاکی هارودسبورگ ۱۷۸۵ ۲۱٬۳۳۱ الگو:تبدیل
شهرستان متکالف، کنتاکی ادمنتون، کنتاکی ۱۸۶۰ ۱۰٬۰۹۹ الگو:تبدیل
شهرستان مونروو، کنتاکی تامپکینسویل، کنتاکی ۱۸۲۰ ۱۰٬۹۶۳ الگو:تبدیل
شهرستان مونتگومری، کنتاکی ماونت استرلینگ، کنتاکی ۱۷۹۶ ۲۶٬۴۹۹ الگو:تبدیل
شهرستان مورگان، کنتاکی وست لیبرتی، کنتاکی ۱۸۲۲ ۱۳٬۹۲۳ الگو:تبدیل
شهرستان مولنبرگ، کنتاکی گرینویل، کنتاکی ۱۷۹۸ ۳۱٬۴۹۹ الگو:تبدیل
شهرستان نلسن، کنتاکی بارداستاون، کنتاکی ۱۷۸۴ ۴۳٬۴۳۷ الگو:تبدیل
شهرستان نیکلاس، کنتاکی کارلایل، کنتاکی ۱۷۹۹ ۷٬۱۳۵ الگو:تبدیل
شهرستان اوهایو، کنتاکی هارتفرد، کنتاکی ۱۷۹۸ ۲۳٬۸۴۲ الگو:تبدیل
شهرستان اولدهام، کنتاکی لا گرینج، کنتاکی ۱۸۲۳ ۶۰٬۳۱۶ الگو:تبدیل
شهرستان اوون، کنتاکی اوونتون، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۰٬۸۴۱ الگو:تبدیل
شهرستان آوسلی، کنتاکی بونویل، کنتاکی ۱۸۴۳ ۴٬۷۵۵ الگو:تبدیل
شهرستان پندلتن، کنتاکی فلمت، کنتاکی ۱۷۹۸ ۱۴٬۸۷۷ الگو:تبدیل
شهرستان پری، کنتاکی هزرد، کنتاکی ۱۸۲۰ ۲۸٬۷۱۲ الگو:تبدیل
شهرستان پایک، کنتاکی پایکویل، کنتاکی ۱۸۲۱ ۶۵٬۰۲۴ الگو:تبدیل
شهرستان پاول، کنتاکی استنتن، کنتاکی ۱۸۵۲ ۱۲٬۶۱۳ الگو:تبدیل
شهرستان پلاسکی، کنتاکی سامرست، کنتاکی ۱۷۹۸ ۶۳٬۰۶۳ الگو:تبدیل
شهرستان رابرتسون، کنتاکی ماونت الیوت، کنتاکی ۱۸۶۷ ۲٬۲۸۲ الگو:تبدیل
شهرستان راک کاسل، کنتاکی ماونت ورنن، کنتاکی ۱۸۱۰ ۱۷٬۰۵۶ الگو:تبدیل
شهرستان روون، کنتاکی مورهد، کنتاکی ۱۸۵۶ ۲۳٬۳۳۳ الگو:تبدیل
شهرستان راسل، کنتاکی جیمزتاون، کنتاکی ۱۸۲۵ ۱۷٬۵۶۵ الگو:تبدیل
شهرستان اسکات، کنتاکی جرج‌تاون، کنتاکی ۱۷۹۲ ۴۷٬۱۷۳ الگو:تبدیل
شهرستان شلبی، کنتاکی شلبیویل، کنتاکی ۱۷۹۲ ۴۲٬۰۷۴ الگو:تبدیل
شهرستان سیمپسون، کنتاکی فرانکلین، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۷٬۳۲۷ الگو:تبدیل
شهرستان اسپنسر، کنتاکی تایلورسویل، کنتاکی ۱۸۲۴ ۱۷٬۰۶۱ الگو:تبدیل
شهرستان تیلور، کنتاکی کمبلسویل، کنتاکی ۱۸۴۸ ۲۴٬۵۱۲ الگو:تبدیل
شهرستان تاد، کنتاکی الکتون، کنتاکی ۱۸۱۹ ۱۲٬۴۶۰ الگو:تبدیل
شهرستان تریگ، کنتاکی کادیس، کنتاکی ۱۸۲۰ ۱۴٬۳۳۹ الگو:تبدیل
شهرستان تریمبل، کنتاکی بدفرد، کنتاکی ۱۸۳۷ ۸٬۸۰۹ الگو:تبدیل
شهرستان یونیون، کنتاکی مورگانفیلد، کنتاکی ۱۸۱۱ ۱۵٬۰۰۷ الگو:تبدیل
شهرستان وارن، کنتاکی بوولینگ گرین، کنتاکی ۱۷۹۶ ۱۱۳٬۷۹۲ الگو:تبدیل
شهرستان واشینگتن، کنتاکی اسپرینگفیلد، کنتاکی ۱۷۹۲ ۱۱٬۷۱۷ الگو:تبدیل
شهرستان وین، کنتاکی مانتیچلوو، کنتاکی ۱۸۰۰ ۲۰٬۸۱۳ الگو:تبدیل
شهرستان وبستر، کنتاکی دیکسن، کنتاکی ۱۸۶۰ ۱۳٬۶۲۱ الگو:تبدیل
شهرستان ویتلی، کنتاکی ویلیامزبرگ، کنتاکی ۱۸۱۸ ۳۵٬۶۳۷ الگو:تبدیل
شهرستان وولف، کنتاکی کمپتون، کنتاکی ۱۸۶۰ ۷٬۳۵۵ الگو:تبدیل
شهرستان وودفورد، کنتاکی ورسای، کنتاکی ۱۷۸۸ ۲۴٬۹۳۹ الگو:تبدیل

شهرها[ویرایش]

سایر مقاصد[ویرایش]

درک[ویرایش]

گفتگو[ویرایش]

واردشدن[ویرایش]

چرخیدن[ویرایش]

دیدن[ویرایش]

انجام‌دادن[ویرایش]

خوردن[ویرایش]

آشامیدن[ویرایش]

امن بودن[ویرایش]

بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به ناحیه کنتاکی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
37.5; -85.0