چابکسر

From ویکی‌سفر
Jump to navigation Jump to search

چابکسر در شهرستان رودسر استان گیلان در منطقه کاسپینی ایران قرار دارد.

آنچه باید بدانید[edit]

واردشدن[edit]

گردش در شهر[edit]

دیدنی‌ها[edit]

انجام‌دادن[edit]

خریدن[edit]

خوردن[edit]

نوشیدن[edit]

خواب[edit]

ارتباطات[edit]

مقصد بعدی[edit]

36.9592; 50.5856Map mag.png