پرش به محتوا

ویکی‌سفر:وضعیت راهنمای کشور

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر

This page describes the criteria for determining the ویکی‌سفر:وضعیت‌های مقاله‌ها of Country guide articles.

Status Name Description
0 ویکی‌سفر:نظرخواهی برای حذف ویکی‌سفر:مقاله چیست؟, with a page name that has little or no prospect of being turned into an article or being redirected to an article. While it may contain information, that information does not meet Wikivoyage's goals.
1 Stub An article with little or no information in it, or not formatted even close to the ویکی‌سفر:شیوه‌نامه. An article with no template would have this status.
2 ویکی‌سفر:مقاله‌های طرح کلی Has at least the normal introductory paragraph (this can be as short as a single sentence describing where the country is) and a template outline laid out for the article. Some of the sections of the template may have content, but not necessarily all of them.
3 Usable Has links to the country's major cities and other destinations (usable status or better), a valid regional structure, and a Get in section describing all of the typical ways to get there. Information about the country's currency, language, cuisine, and culture is included. At least the most prominent attraction is identified with directions.
4 ویکی‌سفر:مقاله‌های راهنما Has links to the country's major cities and other destinations (usable status or better), a valid regional structure, and well developed prose in all the standard sections. All immediate subregions must be usable status or better. Layout closely matches the ویکی‌سفر:شیوه‌نامه. All important ways to get in should be detailed, along with some suggestions for moving out, and thorough information on getting around. At least 2–3 good-quality photos accompany the article; preferably showing famous or important attractions.
5 Star Has a tourist-style map showing all the linked destinations (i.e., cities, subregions, and other destinations lists) (guide status or better) and routes between them. The format either matches the ویکی‌سفر:شیوه‌نامه exactly or is the exception that proves the rule. Prose is not only near-perfect grammatically but also tight, effective, and enjoyable. The article is well illustrated throughout with high quality photos.


Insert the Wiki Markup listed below in order to display a guide's maturity rating:

Wiki Markup Display
{{vfd}} الگو:Vfd
{{خرد}}
This article is still a stub and needs your attention. It does not have a template. Please plunge forward and help it grow!{{کشور طرح کلی}}
این راهنمای مسافرت به کشور وضعیت راهنمای کشور است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست.اگر شهرها و دیگر مقصدها در آن فهرست شده‌اند، ممکن است همه آن‌ها وضعیت قابل استفاده را نداشته باشند و یا ممکن است ساختار ناحیه‌ای درستی و بخش «ورود به آن» که شامل روش‌های رایج برای ورود به آن باشد را نداشته باشد. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
{{کشور قابل استفاده}}
این راهنمای مسافرت به کشور وضعیت راهنمای کشور است. وضعیت قابل استفاده را دارد . اطلاعاتی درباره کشور که چگونه وارد آن شوید و همچنین پیوند به چندین مقصد در آن کشور دارد. فرد ماجراجو می‌تواند از این مقاله استفاده کند، ولی با ویرایش این صفحه برای بهبود آن درنگ نکنید!
{{کشور راهنما}}
این راهنمای مسافرت به کشور وضعیت راهنمای کشور است. وضعیت راهنما را دارد . اطلاعات متنوع و با کیفتی درباره کشور، شامل پیوند به مکان‌های بازدیدی، جاذبه‌های آن و همچنین اطلاعات ورود و خروج به آن را دارد. لطفاً مشارکت کنید و به ما به ستاره کردن آن کمک کنید!
{{کشور ستاره}}
این راهنمای مسافرت به کشور وضعیت راهنمای کشور است. وضعیت ستاره را دارد . مقاله‌ای با کیفیت بالا که با نقشه‌ها، تصاویر و اطلاعات عالی تکمیل شده است. اگر شما می‌دانید که چیزی تغییر کرده است، لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!