پرش به محتوا

ویکی‌سفر:وضعیت‌های مقاله‌ها

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر

با گذر زمان کاربران مختلفی یک مقاله واحد را ویرایش می‌کنند. پس هر مقاله مداوم در حال رشد است و مراحل رشد دارد. برای تعیین مرحله رشد یک مقاله، می‌بایست به مواردی از جمله کمیت و کیفیت و مفید بودن آن دقت کرد. می‌بایستی وضعیت آن را از نظر مطابقت با هدف پروژه و رهنمود سبک مقایسه کنیم.

مراحل رشد یک مقاله به شرح زیر است:

  1. نامزد حذف
  1. مقاله خرد
  2. ناچیز
  3. قابل قبول
  4. راهنما
  5. ستاره‌دار


Objective criteria for each status vary depending on the kind of article it is. For more concrete guidance on assigning status, see:

Star articles must go through a ویکی‌سفر:نامزدهای ستاره before their status is changed, but for any other article status anyone can ویکی‌سفر:به جلو پیش بروید and change the status tag at the end of the article ({{شهر راهنما}}, {{کشور قابل استفاده}} and so on, see the links above for the full list). But if somebody objects and reverts your change, then state your reasons on the Talk page and let the community work out a consensus.

Only articles in the main namespace have a status.

Type/Status
Matrix
خرد طرح کلی قابل استفاده راهنما ستاره فاقد ارزیابی جمع (سطر) جمع (خودکار)
   خرد    طرح کلی    قابل استفاده    راهنما    ستاره
شهرستان ۱٬۲۵۸ od ۱ ud ۰ gd ۰ sd ۱٬۲۵۹ of ۰ hc
شهر ۶٬۰۷۹ oc ۴۷ uc ۲ gc ۰ sc ۶٬۱۲۸
فرودگاه ۲۹ oa ۴ ua ۳ ga ۰ sa ۳۶
پارکPark ۲۹ op ۱ up ۰ gp ۰ sp ۰
غواصی ۹ od ۰ ud ۰ gd ۰ sd ۹
ناحیه ۵۷۷ or ۰ ur ۰ gr ۰ sr ۰ er ۵۸۲
کشور ۱۵۴ oc ۷ uc ۵ gc ۳ sc ۱۶۹
قاره ۲ on ۰ un ۱ gn ۰ sn ۳
مقصد ۸٬۱۳۷ ۶۰ ۱۱ ۳ ۰ A discrepancy exists between this total and the automatic total to the right. If this total is higher than the total to the right, one or more articles lack the {{IsPartOf}} template. If it is lower, one or more articles lack a status evaluation template. To find such articles, see the respective What's missing links in the Standard templates section above.  ۸٬۱۸۶ ۸٬۶۷۴ ip
برنامه سفر ۲ oi ۰ ui ۰ gi ۰ si 2 ۲ it
موضوعات سفر ۱۷ ot ۳ ut ۵ gt ۰ st 25 ۳۹ pt
عبارت نامه ۰ op ۰ up ۰ gp ۰ sp 0 ۰ pg
Unspecified ۰ sb ۰ ur 0 0 ghost articles (help/edit)
Gallery ۰ gp ۰
ابهام زدایی ۲۳ da ۲۳
Inactive ۰ h ۰
عنوان/Index ۴‎ ti ۴
Ghost articles 0‎ 0‎
Total 0 8157 68 16 3 27 A discrepancy exists between this total and the total to the right. There may be uncategorized pages, pages missing required templates, or redirect pages which include templates/categories, or the number of ghost articles may need to be recalculated. See the note on ghost articles above right.  ۸٬۲۷۱ ۸٬۸۵۲