ویکی‌سفر:واگردانان

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر

دسترسی واگردانی یک روند برای خنثی‌سازی ویرایش‌هایی است که مشخصاً غیر سودمند هستند؛ مانند خرابکاری‌ها و ویرایش‌های بی‌معنی.