ویکی‌سفر:نکات برای مشارکت

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر

قطعاً هرکسی باید در صورت تمایل در اینجا مشارکت کند و به اشتراک‌گذاری مطالب در ویکی‌سفر بپردازد. اگر شما به این هدف وارد اینجا شدید، راهنمایی‌ها و ترفندهای زیر ممکن است به شما کمک کند تا سرعت کار خود را بر روی مقالات ویکی‌سفر و مشارکت در آن بالا ببرید.


  1. شما مهم‌ترین منبعی هستید که ویکی‌سفر دارد. لطفا به بحث ملحق شوید، اظهار نظر کنید و یا سوال بپرسید. دانش شما ویکی‌سفر را به یک راهنمای بهتر تبدیل می‌کند، و نظرات شما نیز از ویکی‌سفر یک پروژه بهتر می‌سازد.
  2. ما یک بخش کمکی با مقدار زیادی از اطلاعات در مورد نحوه کار با این پروژه داریم، شیوه‌نامه‌ای درمورد چگونگی ویرایش در این پروژه و سیاست‌هایی درمورد چگونگی کار ما بایکدیگر است. راهنمای ما برای لحن نوشتن توضیح می‌دهد چگونه ما به ایجاد یک راهنمای جالب توجه و جامع امیدواریم.
  1. اگر شما اطلاعاتی دارید، که مایل به اشتراک گذاشتن آن‌ها هستید، دستورالعمل‌های ما را در مورد کجا می‌توانید اطلاعاتی را وارد کنید، ببینید. نگاهی به الگوهای مقاله برای دیدن عناوین مقالات، بیندازید. اگر هنوز مطمئن نیست، بپرسید، یا آن را در جایی که فکر می‌کنید بهترین است، قرار دهید و شخص دیگری آن را به جای درست انتقال می‌دهد.