ویکی‌سفر:راهنمای سریع/رده‌بندی

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر


معرفی ویکی‌سفر
ویکی‌سفر چیست؟

شیوه‌نامه
الگوی مقالات در ویکی‌سفر

رده‌بندی
آموزش فهرست‌بندی مقالات

ملزومات مقاله
الزامات ایجاد مقاله

ویرایش مقالات
راهنمای ویرایش مقالات موجود

پرسش‌های رایج
پرسش‌های اولیه و ضروری


در ویکی‌سفر رده‌بندی با ویکی‌پدیا متفاوت است. در ویکی‌سفر از الگوی {{بخشی از}} برای رده‌بندی استفاده می‌گردد. بدین صورت که در انتهای مقاله الگوی {{بخشی از}} را به همراه نام منطقه بالاتر درج می‌کنیم.

نحوه رده‌بندی

بخاطر رعایت شیوه درست رده‌بندی درمقالات از الگوی {{بخشی از}} جهت نشان دادن اینکه این منطقه قسمتی از کجاست استفاده می‌شود لطفا در (محله به شهر) در (شهر به شهرستان)، در (شهرستان به استان)، در (استان به کشور) و در (کشور به منطقه قاره) و در (منطقه قاره به قاره) پیوند دهید تا در مقاله شهرها مسیر درست آن شهر نشان داده شود.

مثال

مثلا سردرود که رده‌بندی را به صورت:

(آسیا > خاورمیانه >ایران > غرب ایران > استان آذربایجان شرقی > شهرستان تبریز > سردرود)

نشان می‌دهد.

اساس کار می‌بایست بر اساس ویکی‌سفر انگلیسی و بصورت استاندارد باشد. اگر مقاله شهری را می‌سازیم باید بر اساس الگوی ویکی‌سفر باشد نه ویکی‌پدیا

ترتیب آدرس دهی باید بر اساس:

قاره > منطقه قاره > کشور > منطقه کشور > استان > شهرستان > شهر > محله