ویکی‌سفر:راهنمای داوطلب/عضویت

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
راهنمای داوطلب

راهنمای داوطلب از کاربران حرفه‌ای و تائید شده ویکی‌سفر است؛ که مسئولیت آموزش کاربران و ارتقای وضعیت کیفی صفحات ویکی‌سفر را بر عهده دارد و عملکرد آن اهمیت بسیاری دارد.

عضویت برای عضویت رسمی‌تر در راهنماهای داوطلب، فقط کافی‌است که نام خود را در اینجا ثبت کنید و {{نشان راهنمای داوطلب}} را به صفحه کاربری خود اضافه کنید تا شما نیز به عنوان عضو رسمی و فعال این گروه بشمار بیایید، البته در غیر این صورت نیز شما می‌توانید صفحه‌های ویکی‌سفر را ویرایش کنید و به ارتقاء دهید و هیچ‌گونه مانعی در برابر شما قرار نخواهد گرفت و این نشان فقط برای تفکیک رسمی‌تر شما از دیگر کاربران می‌باشد.

  • فعالیت‌های خوب اعضای گروه راهنمای داوطلب ویکی‌سفر از چشم مدیران پنهان نمی‌ماند و برای اعطای دسترسی‌های گشت خودکار واگردانی می‌بایست کاربر در ویکی‌سفر همکاری خوبی از خود نشان داده باشد