ویکی‌سفر:درخواست برای نظر

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
درخواست برای نظر دفتر گردشگران نشر مسافران نظرخواهی برای حذف نامزدهای همکاری ماه اردوها در ویکی‌سفر تابلوی اعلانات مدیران نامزدهای ستاره نامزدهای برگزیده‌های ماه ویکی‌سفر در فراویکی
درخواست نظر
میانبرها:

این صفحه اجازه می‌دهد تا شما از دیگر ویکی‌سفری‌ها برای کمک به بحث، از جمله هر دو سیاست سبک صفحات و همچنین محتوای واقعی مقاله در بحث کمک بگیرید. شما ممکن است برخی بازخورد، نظرات بیشتر، و یا فقط کمک در رسیدن به یک اجماع بخواهید.

  • بحث‌ها را اینجا ایجاد نکنید. توجه مستقیم ویکی‌سفری‌ها در مورد بحث خاص در جایی دیگر انجام می‌گیرد.
  • لطفا درخواست های خود را امضاء کنید

نظرخواهی‌هایی که بیش از دو ماه از ثبت آنها گذشته باشد ممکن است از این صفحه حذف شده و در صفحه بایگانی ذخیره شوند. در غیر این صورت ممکن است توسط ایجاد کننده آن حذف شده باشد. (لطفاً تمیزکاری این صفحه را به یاد داشته باشید، به منظور به روز نگه داشتن این صفحه!)

من بعد از چند ماه امروز دوباره وارد ویکی سفر شدم و می خواهم پویشی به نام ماسک در ویکی سفر به راه بندازیم که با همکاری کاربران عزیز و مدیر گرامی ویکی سفر آن را راه اندازی می کنیم. پویش این گونه است که هر کس که در مسابقه شرکت می کند از طبیعت عکس می گیرد و با مکان آن و مشخصات در همین صفحه بارگزاری می کند. موافقان و مخالفان و ممتنعان رای خود را در همین صفحه اعلام کنند تا به لطف شما پویش ماسک را راه اندازی کنیم. لازم به ذکر است که اگر این پویش راه اندازی شد برنده ی آن عکاس ویکی سفر می شود و مقاله های بدون عکس درخواست خود را برای عکس گرفتن از مکانی که مقاله آن ها درباره ی آنجاست به او انتقال داده و او هم از آن مکان عکس می گیرد. همچنین اگر ای پویش شروع شد و پایان یافت درخواست کنندگان باید خودشان برای مدتی که عکاس ویکی سفر برای مقالات آن ها عکس می گیرد به آن پول بدهند همچنین اگر عکاس پیشنهاد آن ها را رد کند و به آن محل نرود آن هابیشتر درخواست نکنند.

برنامه‌ریزی‌های سیاست‌های ویکی‌سفر[ویرایش]

مقاله‌ها و محتوای سفر[ویرایش]

ایده‌ها[ویرایش]

ویکی‌سفر:درخواست برای نظر/انتخاب لوگوی نوروزی/۱۳۹۴ خوردن پیچ