پرش به محتوا

ویکی‌سفر:حق تقدم با مسافران است

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
میانبر:

حق تقدم با مسافران است یک اصل اساسی است که ویکی‌سفر در زمانی که در مورد ویکی‌سفر تصمیم گیری می‌شود، استفاده می‌کند. همه کارهای ما، قبل از هر چیز هدفش خدمت به مسافران که خوانندگان ما هستند، است.

برخی از چیزهایی که از طریق ایده‌های مسافرانی که برای اولین آمدند، تکامل یافته است:

  • زمانی که ما هتل‌ها، رستوران‌ها، مناظر، و غیره را بررسی می‌کنیم، سعی می‌کنیم که صادق و منصف باشیم، و اجازه نمی‌دهیم که مسائل شخصی و یا منافع تبلیغاتی در بررسی آن قرار بگیرد.
  • ما ناوبریمان را برای کمک به خوانندگان، برای پیداکردن آنچه که دنبال آن هستند تاجایی‌که ممکن است، مستقیما انتقال می‌دهیم.
  • ما سعی می‌کنیم که خوانندگان را با عقاید شخصیمان، باورها، و غیره بیگانه نکنیم؛ در عوض، تلاش می‌کنیم که عقاید و افکار خواننده را در مورد سفر خود کشف کنیم.
  • ما هیجاناتمان را در مورد مقصد پوشش داده شده، به اشتراک می‌گذاریم.
  • مناطق، طبقه‌بندی قیمت و غیره براساس راحتی و انتظارات مسافران است، و نه پشتوانه‌های اداری (مناطق اداری، رتبه‌بندی رسمی و غیره).

هم‌چنین ببینید

[ویرایش]