ویکی‌سفر:ابهام‌زدایی

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر

ابهام‌زدایی فرایندی‌ست که در آن تعارض‌های عنوان مقاله‌ها -یعنی هنگامی که یک عبارت بر بیش از یک موضوع دلالت می‌کند- برطرف می‌شود. ابهام‌زدایی باعث می‌شود که یک عبارت بتواند گزینه‌ای طبیعی برای عنوان بیش از یک مقاله باشد. به بیان دیگر، از طریق ابهام‌زدایی مقاله‌های مختلف (در صفحه‌های مختلف) می‌توانند درواقع یک عنوان داشته باشند.

برای مثال، نام «بابل» می‌تواند بر چند چیز مختلف دلالت کند: یک شهر، یک فیلم، و یک تمدن. از آنجا که فقط یک صفحهٔ ویکی‌پدیا می‌تواند عنوان «بابل» داشته باشد، باید از عنوان رفع ابهام شده برای موارد مذکور استفاده کرد. پس باید روشی وجود داشته باشد که هنگامی که عنوانِ دارای ابهام (در اینجا «بابل» خالی) از طریق جستجو، پیوند یا مرور صفحات یاد می‌شود (یا به آن ارجاع داده می‌شود)، خواننده به مقالهٔ به‌خصوصِ درست هدایت شود. به این کار ابهام‌زدایی می‌گویند.

در ابهام‌زدایی سه جنبهٔ مهم را باید مد نظر داشت:

نام‌گذاری نوشتارها به شکلی که هر کدام عنوانی منحصربه‌فرد داشته باشد. مثلاً سه نوشتار که هر کدام به‌طور معمول باید «بابل» نامیده می‌شدند، بابل (شهر)، تمدن بابل و بابل (فیلم) نامیده می‌شوند. پیوندها به عنوان‌های دارای ابهام را باید به نوشتار صحیح هدایت کرد. مثلاً اگر در یک نوشتار تاریخی، ویرایشگری به «بابل» پیوند دهد، این پیوند باید به «تمدن بابل» اصلاح شود. باید اطمینان حاصل کرد که خواننده‌ای که با جستجوی یک عبارت مشخص به دنبال موضوعی می‌گردد، به‌آسانی و به‌سرعت به آن می‌رسد، فارغ از اینکه آن موضوع چه باشد. مثلاً صفحهٔ بابل یک صفحهٔ ابهام‌زدایی‌ست، نه یک مقاله، که کاربردهای مختلف «بابل» را فهرست می‌کند و به آنها پیوند می‌دهد. البته، چنان‌که بعدتر توضیح داده خواهد شد، چنین نیست که برای عبارت‌های دارای ابهام همیشه به صفحهٔ ابهام‌زدایی نیاز باشد.