ویکی‌سفر:آمار روزانه ویکی‌سفر فارسی/۲۰۱۵/آوریل

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
پرش به ناوبری پرش به جستجو
میانبر:
Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg آمار روزانه ویکی‌سفر فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۸۳ ۷٬۱۶۳ ۵۸٬۰۶۱ ۰ ۲٬۱۰۲ ۱۵۵ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۲ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۹۱ ۷٬۱۶۳ ۵۸٬۰۸۵ ۰ ۲٬۱۰۶ ۱۵۱ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴
۳ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۸(گرینویچ) ۱۲٬۷۰۰ ۷٬۱۵۵ ۵۸٬۱۷۸ ۰ ۲٬۱۱۲ ۱۵۱ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
۴ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۰۹ ۷٬۱۵۵ ۵۸٬۲۱۱ ۰ ۲٬۱۲۰ ۱۵۱ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴
۵ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۱۴ ۷٬۱۵۵ ۵۸٬۲۵۴ ۰ ۲٬۱۲۳ ۱۵۱ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴
۶ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۱۹ ۷٬۱۵۴ ۵۸٬۳۲۳ ۰ ۲٬۱۲۷ ۱۱۹ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴
۷ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۲۸ ۷٬۱۵۴ ۵۸٬۳۵۲ ۰ ۲٬۱۳۴ ۱۱۹ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴
۸ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۲۸ ۷٬۱۵۳ ۵۸٬۳۶۵ ۰ ۲٬۱۳۵ ۱۱۹ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۴
۹ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۳۵ ۷٬۱۵۳ ۵۸٬۳۸۷ ۰ ۲٬۱۴۰ ۹۳ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
۱۰ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۴۰ ۷٬۱۵۳ ۵۸٬۴۰۳ ۰ ۲٬۱۴۴ ۹۳ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
۱۱ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۴۳ ۷٬۱۵۱ ۵۸٬۴۲۸ ۰ ۲٬۱۴۸ ۹۳ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
۱۲ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۴۶ ۷٬۱۵۱ ۵۸٬۴۴۰ ۰ ۲٬۱۵۱ ۷۳ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۱۳ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۵۱ ۷٬۱۵۱ ۵۸٬۴۷۱ ۰ ۲٬۱۵۶ ۷۳ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
سه‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
۱۴ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۵۳ ۷٬۱۵۱ ۵۸٬۴۸۱ ۰ ۲٬۱۵۸ ۷۳ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
۱۵ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۵۶ ۷٬۱۵۱ ۵۸٬۴۹۳ ۰ ۲٬۱۶۱ ۵۷ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴
۱۶ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۱ ۷٬۱۵۱ ۵۸٬۵۰۲ ۰ ۲٬۱۶۶ ۵۷ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴
۱۷ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۷ ۷٬۱۵۱ ۵۸٬۵۱۸ ۰ ۲٬۱۷۲ ۵۷ ۲ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴
۱۸ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۳ ۷٬۱۵۱ ۵۸٬۵۳۲ ۰ ۲٬۱۷۷ ۵۶ ۳ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
۱۹ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۸ ۷٬۱۵۱ ۵۸٬۵۸۸ ۰ ۲٬۱۸۲ ۵۶ ۳ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
۲۰ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۸۵ ۷٬۱۵۱ ۵۸٬۶۱۶ ۰ ۲٬۱۸۹ ۵۶ ۳ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۱ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۹۲ ۷٬۱۵۰ ۵۸٬۶۳۷ ۰ ۲٬۱۹۶ ۵۳ ۳ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۲ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۹۴ ۷٬۱۵۰ ۵۸٬۶۶۶ ۰ ۲٬۱۹۸ ۵۳ ۳ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۳ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۱۲٬۷۹۵ ۷٬۱۵۰ ۵۸٬۶۷۴ ۰ ۲٬۱۹۹ ۵۳ ۳ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۴ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۰۰ ۷٬۱۵۰ ۵۸٬۷۱۱ ۰ ۲٬۲۰۴ ۴۷ ۳ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۵ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۰۳ ۷٬۱۵۰ ۵۸٬۷۲۳ ۰ ۲٬۲۰۷ ۴۷ ۳ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۶ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۱۲ ۷٬۱۵۲ ۵۸٬۷۶۸ ۰ ۲٬۲۱۴ ۴۷ ۳ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۷ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۲۰ ۷٬۱۵۳ ۵۸٬۷۸۹ ۰ ۲٬۲۲۱ ۴۶ ۳ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۸ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۲۲ ۷٬۱۵۲ ۵۸٬۷۹۹ ۰ ۲٬۲۲۴ ۴۶ ۳ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۹ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۲۹ ۷٬۱۵۲ ۵۸٬۸۲۰ ۰ ۲٬۲۳۱ ۴۶ ۳ ۵ ۰ ۱۴ ۲۳