نور

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
نور

نور در شهرستان نور استان مازندران قرار دارد.

آنچه باید بدانید[ویرایش]

واردشدن[ویرایش]

درنزدیکی شهر نور ، پارک جنگلی نور با مساحت 4000 هکتار چهره م نماید.

گردش در شهر[ویرایش]

نور از شرق به محمودآباد ، از غرب به رویان ، از دوسوی دیگر به دریای خزر و کوههای البرز محدود می شود.

دیدنی‌ها[ویرایش]

پارک جنگلی ، پل خشتی ، ناتل کنار، و امام زاده هایی در اطراف دارد.

انجام‌دادن[ویرایش]

خریدن[ویرایش]

خوردن[ویرایش]

نوشیدن[ویرایش]

خواب[ویرایش]

ارتباطات[ویرایش]

مقصد بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به شهر نور است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!