نتانیا

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
نتانیا

نتانیا در استان مرکز در کشور اسرائیل قرار دارد.

آنچه باید بدانید[ویرایش]

واردشدن[ویرایش]

با هواپیما[ویرایش]

با قطار[ویرایش]

با ماشین[ویرایش]

با اتوبوس[ویرایش]

با قایق[ویرایش]

گردش در شهر[ویرایش]

دیدن[ویرایش]

 • Netanya Promenade.
 • Netanya's beaches.
 •    "Irusim" natural reserve.
 •    Netanya's winter pond and park، Ben gurion steet.
 •    Hertzel street.
 •    Netanya Market.
 •    Netanya Flower market.

انجام دادن[ویرایش]

آموزش[ویرایش]

کار[ویرایش]

خریدن[ویرایش]

 •    Hasharon Mall (Kanyon Ha'Sharon)، 60 Herzl St.
 •    Hadarim Mall، 2 Hakadar street, 'old industrial zone'.
 •    Ir Yamim Mall، Ben gurion St.

خوردن[ویرایش]

 •    Gehalim، Sderot Giborei Israel 17 Netanya،  ۱۷۰۰-۵۵۲-۵۵۵. ۱۲:۰۰pm-۲۴:۰۰.

ریخت‌وپاش[ویرایش]

نوشیدن[ویرایش]

 • Uranus Bar، Atzmanut square.
 • Doug and Tony، Hatsoran St.

خوابیدن[ویرایش]

 • Sea Cliffs Hotel (Matsokey Hayam)، ben gurion St،  ۰۵۴۳۰۷۶۲۸۳، پست الکترونیکی: . ۲۴۰.
 • Residence Beach Hotel،  ۰۹-۸۳۰۱۱۱۰/۰۳/۰۴.
 • Galil Hotel،  ۰۹-۸۳۰۱۱۱۰/۰۳/۰۴.
 • Seasons Hotel،  ۰۹-۸۶۰۱۵۲۰, ۰۹-۸۶۰۱۵۵۵.
 • Island Suites، 10 Ben Ami Ave،  ۰۷۷-۲۶۶۶۶۶۶.

ریخت‌وپاش[ویرایش]

ارتباطات[ویرایش]

تلفن[ویرایش]

امنیت[ویرایش]

سفارت‌خانه[ویرایش]

مقصد بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به شهر نتانیا است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!

32.3333333333; 34.85