مدیاویکی:Gadgets-definition

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Wikivoyage

 • ListingEditor[ResourceLoader|default|dependencies=mediawiki.util,jquery.ui]|ListingEditor.js|ListingEditor.css
 • ListingToolbar[ResourceLoader|default|dependencies=ext.wikiEditor]|ListingToolbar.js
 • MapFrame[ResourceLoader|default]|MapFrame.js
 • jCarousel[ResourceLoader|default]|jCarousel.js|jCarousel.css
 • RelatedSites[ResourceLoader|default]|RelatedSites.js
 • SearchEngineLinks[ResourceLoader|default|rights=autoconfirmed]|SearchEngineLinks.js
 • Sharer[ResourceLoader|default]|Sharer.js
 • IsPartOfCreateCatLink[ResourceLoader|default]|IsPartOfCreateCatLink.js
 • WikivoyageTools[ResourceLoader|default]|WikivoyageTools.js
 • InterwikiTranslate[ResourceLoader]|InterwikiTranslate.js
 • TranslationHelper[ResourceLoader]|TranslationHelper.js
 • UserisOnlineOrNo[ResourceLoader|default|dependencies=mediawiki.util]|UserisOnlineOrNo.js

Interface

 • EnhancedTalk[ResourceLoader|default]|blank.js|EnhancedTalk.css
 • popups|popups.js
 • purgetab[ResourceLoader|default|rights=purge|dependencies=mediawiki.util]|purgetab.js
 • GreenRedirect[ResourceLoader]|GreenRedirect.css
 • SearchEngines[ResourceLoader]|SearchEngines.js
 • IranianSans[ResourceLoader]|IranianSans.css
 • mySandbox[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|rights=minoredit]|mySandbox.js
 • PageInfo[ResourceLoader]|PageInfo.js

Extra-Editbuttons

 • Extra-Editbuttons[ResourceLoader|default|dependencies=ext.wikiEditor]|Extra-Editbuttons-dictionary.js|Extra-Editbuttons-autoed.js|Extra-Editbuttons-persianwikitools.js|Extra-Editbuttons-persiantools.js|Extra-Editbuttons.js

Edit-Interface

 • wikEd[ResourceLoader]|wikEd.js
 • RenameWizard[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.user,user.options]|RenameWizard.js
 • AdvancedSiteNotices|AdvancedSiteNotices.js

Categories

 • HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js
 • Cat-a-lot[ResourceLoader]|Cat-a-lot.css|Cat-a-lot.js

patrol-tools

 • Twinkle[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,jquery.ui,jquery.tipsy]|morebits.js|morebits.css|Twinkle.js
 • LiveRC|LiveRC.js|LiveRC.css
 • RTRC[ResourceLoader]|RTRC.js
 • patroller[rights=patrol]|patroller.js
 • antivandalism[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|antivandalism.js
 • taghighlighter [rights=move]|taghighlighter.css
 • rollbackconfirmable[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,jquery.confirmable|rights=rollback]|rollbackconfirmable.js

statistics

 • userinfo[ResourceLoader]|userinfo.js
 • sysopdectector[ResourceLoader]|sysopdectector.js
 • UserEditCount[ResourceLoader|rights=move|dependencies=mediawiki.util]|UserEditCount.js

admin-gadgets

 • UserRights[ResourceLoader|rights=delete|dependencies=mediawiki.util]|UserRights.js
 • Cat-a-lot[rights=delete]|Cat-a-lot.css|Cat-a-lot.js
 • patroller[rights=patrol]|patroller.js