مارماریس

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
مارماریس

مارماریس در ناحیه مدیترانه قرار دارد.

آنچه باید بدانید[ویرایش]

این شهر با جمعیت حدود ۲۸۰۰۰ نفر که در فصل توریست، به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر هم میرسد. از شهر های بندری در سواحل مدیترانه است.با دو لنگرگاه اصلی و بندرهای متعدد خود، مرکزی برای کشتیرانی و غواصی نیز محسوب میشود.

واردشدن[ویرایش]

گردش در شهر[ویرایش]

دیدنی‌ها[ویرایش]

انجام‌دادن[ویرایش]

خریدن[ویرایش]

خوردن[ویرایش]

نوشیدن[ویرایش]

خواب[ویرایش]

ارتباطات[ویرایش]

مقصد بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به شهر مارماریس است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
36.8500; 28.2667