فهرست شهرهای قطر

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست شهرهای قطر عبارتند از:

Städte in Katar
Rang Name Einwohner استان (۲۰۰۴)
Transkription arabisch Zensus ۱۹۹۷ Zensus ۲۰۰۴ Zensus ۲۰۱۰
۱. دوحه (به زبان عربی: الدوحة) ۲۶۴٫۰۰۹ ۳۳۹٫۸۴۷ ۵۲۱٫۲۸۳ دوحه (استان)
۲. الریان (به زبان عربی: الریان) ۱۳۷٫۹۹۹ ۱۹۵٫۵۸۱ ۳۹۲٫۴۲۸ الریان (استان)
۳. منطقه صنعتی الریان (به زبان عربی: الریان المنطقة الصناعیة) ۲۳٫۴۵۴ ۶۲٫۶۱۲ ۲۶۰٫۷۲۶ دوحه (استان)
۴. الذخیره (به زبان عربی: الذخیرة) ۷٫۸۶۳ ۱۳٫۵۱۱ ۱۲۸٫۵۷۴ الخور (استان)
۵. الخور (به زبان عربی: الخور) ۹٫۹۳۰ ۱۸٫۰۳۶ ۸۰٫۲۲۰ الخور (استان)
۶. الوکره (به زبان عربی: الوکرة) ۲۰٫۲۰۵ ۲۶٫۹۹۳ ۷۹٫۴۵۷ الوکره (استان)
۷. ام صلال (به زبان عربی: أم صلال) ۱۵٫۹۳۵ ۲۵٫۴۱۳ ۶۰٫۵۰۹ ام صلال (استان)
۸. الشحانیه (به زبان عربی: الشحانیة) ۶٫۸۵۲ ۸٫۳۸۰ ۳۵٫۳۹۳ الریان (استان)
۹. ام سیعید (به زبان عربی: مسیعید) ۷٫۴۲۴ ۱۲٫۶۱۱ ۳۵٫۱۵۰ ام سیعید (استان)
۱۰. الخیسه (به زبان عربی: الخیسة) ۲٫۴۵۷ ۶٫۱۹۲ ۲۴٫۷۲۲ ام صلال (استان)
۱۱. الوکیر (به زبان عربی: الوکیر) ۳٫۹۴۸ ۴٫۴۰۰ ۲۲٫۴۵۹ الوکره (استان)
۱۲. دخان (شهر) (به زبان عربی: دخان) ۵٫۲۹۹ ۶٫۱۱۷ ۱۱٫۵۲۰ الجمیلیه (استان)
۱۳. ابونخله (به زبان عربی: أبو نخلة) ۱٫۴۶۹ ۶٫۲۸۷ ۱۱٫۳۳۳ الریان (استان)
۱۴. ام باب (به زبان عربی: أم باب) ۱٫۸۲۹ ۱٫۲۸۷ ۶٫۱۹۴ الجمیلیه (استان)
۱۵. روضه راشد (به زبان عربی: روضة راشد) ۲٫۶۴۰ ۴٫۷۶۲ ۶٫۰۴۶ جریان البطنه (استان)
۱۶. الرویس (مدینه الشمال) (به زبان عربی: الرویس) ۲٫۴۵۶ ۲٫۹۵۱ ۴٫۹۹۶ الشمال (استان)
۱۷. الغویریه (به زبان عربی: الغویریة) ۱٫۷۱۶ ۲٫۱۵۹ ۴٫۸۳۴ الغویریه (استان)
۱۸. شقراء (قطر) (به زبان عربی: شقرا) ۳۳ ۵۴ ۳٫۸۷۴ الوکره (استان)
۱۹. فویرط (به زبان عربی: فویرط) ۹۸۲ ۱٫۳۸۵ ۱٫۹۷۰ الشمال (استان)
۲۰. الجمیلیه (به زبان عربی: الجمیلیة) ۱٫۳۰۳ ۱٫۳۶۷ ۱٫۷۰۶ الجمیلیه (استان)
۲۱. الکرعانه (به زبان عربی: الکرعانة) ۱٫۰۳۱ ۱٫۰۷۲ ۱٫۵۶۷ جریان البطنه (استان)
۲۲. ابو سمرا (به زبان عربی: أبو سمرة) ۶۸۳ ۷۸۶ ۱٫۰۶۵ جریان البطنه (استان)
۲۳. العطوریه (به زبان عربی: العطوریة) ۹۱۵ ۹۳۹ ۱٫۰۶۰ الجمیلیه (استان)
۲۴. النصرانیه (به زبان عربی: النصرانیه) ۴۹۰ ۵۹۳ ۱٫۰۴۳ الجمیلیه (استان)
۲۵. الزباره (به زبان عربی: الزبارة) ۶۲۱ ۵۷۹ ۱٫۰۰۹ الشمال (قطر)الشمال (استان)
۲۶. سودا نثیل (به زبان عربی: سودا نثیل) ۱۶۷ ۲۲۲ ۲۹۰ جریان البطنه (استان)
۲۷. الخراره (به زبان عربی: الخرارة) ۱۳۰ ۱۷۳ ۲۲۶ جریان البطنه (استان)
۲۸. خور العدید (به زبان عربی: خور العدید) ۹۱ ۱۲۱ ۱۵۸ جریان البطنه (استان)