فهرست شهرهای اندونزی

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست شهرها[ویرایش]

رتبه نام شهر VZ ۱۹۹۰ VZ ۲۰۰۰ B ۲۰۰۷ استان
۱. جاکارتا ۸٫۲۲۲٫۵۱۵ ۸٫۳۸۹٫۴۴۳ ۸٫۵۶۸٫۸۳۸ جاکارتا
۲. سورابایا ۲٫۴۱۰٫۴۱۷ ۲٫۳۹۷٫۷۶۵ ۲٫۳۵۸٫۱۱۱ جاوه شرقی
۳. مدان ۱٫۶۰۱٫۶۰۶ ۱٫۷۰۳٫۸۸۵ ۱٫۷۶۳٫۸۷۴ سوماترای شمالی
۴. باندونگ ۲٫۰۲۵٫۱۵۹ ۱٫۸۰۶٫۰۹۰ ۱٫۶۵۱٫۸۴۰ جاوه غربی
۵. بکاسی ۶۴۴٫۲۸۴ ۱٫۲۹۴٫۲۵۸ ۱٫۶۱۹٫۷۷۵ جاوه غربی
۶. تانگرانگ ۸۸۷٫۹۵۲ ۱٫۲۲۵٫۷۳۸ ۱٫۴۳۳٫۴۲۷ بانتن
۷. ماکاسار ۹۱۲٫۸۸۳ ۱٫۱۸۰٫۳۳۶ ۱٫۳۸۰٫۸۴۰ سولاوسی جنوبی
۸. دپوک ۶۶۱٫۴۹۵ ۹۴۹٫۲۰۷ ۱٫۳۱۵٫۱۷۳ جاوه غربی
۹. سمارانگ ۱٫۰۰۳٫۵۷۵ ۱٫۲۸۱٫۵۴۰ ۱٫۲۸۶٫۹۳۸ جاوه مرکزی
۱۰. پالم‌بانگ ۱٫۰۸۵٫۴۷۵ ۱٫۱۹۴٫۴۴۰ ۱٫۲۵۷٫۴۴۹ سوماترای جنوبی
۱۱. پادنگ ۴۷۷٫۰۶۴ ۷۰۵٫۰۴۴ ۸۹۹٫۳۴۹ سوماترای غربی
۱۲. بندر لامپونگ ۴۵۷٫۹۲۷ ۶۷۰٫۰۷۴ ۸۵۷٫۳۵۲ لامپونگ
۱۳. بوگور ۲۷۱٫۳۴۱ ۶۹۱٫۴۲۱ ۸۰۱٫۵۷۰ جاوه غربی
۱۴. مالنگ ۶۴۹٫۷۶۶ ۷۲۵٫۷۷۵ ۷۵۲٫۰۲۰ جاوه شرقی
۱۵. پکانبارو ۳۴۱٫۲۵۵ ۵۲۸٫۶۷۹ ۷۰۵٫۴۷۰ ریائو
۱۶. یوگیاکارتا ۴۱۲٫۰۵۹ ۵۵۹٫۰۹۹ ۶۶۹٫۸۷۰ منطقه ویژه یوگیاکارتا
۱۷. بانجارماسین ۴۴۳٫۱۰۴ ۵۲۷٫۷۲۴ ۵۹۰٫۲۰۶ کالیمانتان جنوبی
۱۸. سوراکارتا ۵۰۳٫۸۲۷ ۵۴۰٫۷۸۰ ۵۵۹٫۷۶۶ جاوه مرکزی
۱۹. مانادو ۲۷۵٫۲۱۴ ۳۸۸٫۰۰۸ ۴۷۹٫۷۱۵ سولاوسی شمالی
۲۰. پونتیانک ۳۸۷٫۴۴۱ ۴۳۲٫۷۳۲ ۴۶۲٫۷۳۰ کالیمانتان غربی
۲۱. بالیک‌پاپان ۳۰۹٫۲۳۴ ۳۹۶٫۹۰۹ ۴۴۷٫۳۲۷ کالیمانتان شرقی
۲۲. جمبی ۳۰۱٫۴۳۰ ۳۷۶٫۳۱۲ ۴۳۷٫۷۱۶ جامبی
۲۳. دنپاسار ۳۴۵٫۱۵۰ ۳۸۷٫۴۷۷ ۴۱۲٫۶۳۳ بالی
۲۴. سیماهی ۳۴۴٫۶۰۷ ۳۶۸٫۳۴۳ ۳۸۰٫۸۷۳ جاوه غربی
۲۵. آمبون ۲۰۵٫۱۹۳ ۳۰۰٫۶۹۰ ۳۷۹٫۷۱۵ جزایر ملوک
۲۶. پاکت ۴۷٫۹۴۹ ۲۴۵٫۷۶۳ ۳۶۸٫۰۴۰ جاوه غربی
۲۷. تامبون ۶۱٫۴۵۱ ۲۲۹٫۱۰۰ ۳۵۸٫۷۸۴ جاوه غربی
۲۸. ساماریندا ۳۳۴٫۸۵۱ ۳۴۶٫۹۵۹ ۳۵۶٫۱۳۹ کالیمانتان شرقی
۲۹. پرکوت سی توآن ۱۲۹٫۰۳۶ ۲۳۵٫۱۱۴ ۳۴۷٫۸۲۷ سوماترای شمالی
۳۰. بنگکولو ۱۴۶٫۳۹۵ ۲۴۲٫۶۹۵ ۳۴۰٫۴۰۶ بنگکولو
۳۱. ماترام ۲۷۵٫۰۸۹ ۳۰۴٫۵۵۲ ۳۲۳٫۴۲۴ سوندای غربی
۳۲. باتم ۸۲٫۳۵۸ ... ۳۱۱٫۷۶۵ جزایر ریائو
۳۳. کوپانگ ۱۲۹٫۲۵۹ ۲۲۱٫۱۱۰ ۳۱۱٫۳۱۵ سوندای شرقی
۳۴. جمبر ۲۱۸٫۵۲۹ ۲۷۱٫۴۹۴ ۳۰۹٫۶۷۶ جاوه شرقی
۳۵. پالو ۱۴۲٫۷۶۷ ۲۲۷٫۴۱۲ ۳۰۷٫۵۰۸ سولاوسی مرکزی
۳۶. سیلگون ۱۱۶٫۹۸۱ ۲۸۱٫۰۱۹ ۳۰۷٫۳۶۸ بانتن
۳۷. سوکابومی ۷۱٫۸۷۱ ۲۴۶٫۸۴۷ ۲۸۸٫۷۸۱ جاوه غربی
۳۸. باندا آسه ۱۴۳٫۳۶۰ ۲۰۹٫۳۳۴ ۲۶۸٫۹۱۳ آچه
۳۹. تاسیک‌مالایا ۱۷۹٫۷۶۶ ۲۷۹٫۹۳۱ ۲۶۶٫۷۱۹ جاوه غربی
۴۰. کندری ۹۴٫۸۲۵ ۱۷۴٫۷۴۲ ۲۶۴٫۲۲۰ سولاوسی جنوب شرقی
۴۱. سیبادک ۷۲٫۴۶۱ ۱۶۶٫۱۴۴ ۲۶۳٫۹۰۷ جاوه غربی
۴۲. پکالونگن ۲۲۷٫۳۷۵ ۲۴۸٫۸۸۴ ۲۶۱٫۰۱۴ جاوه مرکزی
۴۳. سیریبون ۲۴۴٫۹۰۶ ۲۵۲٫۱۸۰ ۲۵۴٫۳۷۰ جاوه غربی
۴۴. ماجالایا ۹۳٫۱۷۹ ۱۷۱٫۲۵۲ ۲۵۳٫۸۵۳ جاوه غربی
۴۵. بینجای ۱۲۷٫۱۸۴ ۱۸۹٫۷۶۶ ۲۴۶٫۱۸۵ سوماترای شمالی
۴۶. سومدنگ ۴۶٫۳۳۴ ۱۴۵٫۴۴۷ ۲۴۱٫۷۰۲ جاوه غربی
۴۷. سیبونگ‌بولانگ ۵۰٫۵۳۷ ۱۴۸٫۳۸۴ ۲۴۰٫۴۷۵ جاوه غربی
۴۸. پوروکترا ۹۵٫۹۳۴ ۱۶۷٫۱۵۲ ۲۳۹٫۱۵۲ جاوه غربی
۴۹. تگال ۲۲۵٫۶۱۰ ۲۳۴٫۴۲۳ ۲۳۷٫۴۸۰ جاوه مرکزی
۵۰. سیامپی ۴۲٫۷۰۱ ۱۵۲٫۳۳۵ ۲۳۶٫۰۵۶ جاوه غربی
۵۱. رنگاسدنگکلوگ ۳۱٫۰۶۵ ۱۴۱٫۸۳۰ ۲۳۴٫۰۲۶ جاوه غربی
۵۲. کدیری ۲۳۵٫۳۳۳ ۲۳۶٫۳۰۵ ۲۳۳٫۹۶۴ جاوه شرقی
۵۳. سیلیونگسی ۵۶٫۶۵۶ ۱۴۸٫۸۰۴ ۲۳۱٫۳۲۲ جاوه غربی
۵۴. سیبی‌تونگ ۵۱٫۸۲۸ ۱۴۳٫۷۰۵ ۲۲۷٫۹۶۵ جاوه مرکزی
۵۵. پارونگ ۵۳٫۰۲۶ ۱۳۵٫۱۴۸ ۲۲۶٫۶۹۰ جاوه غربی
۵۶. لئو جانن ... ۱۸۵٫۹۴۱ ۲۲۴٫۱۶۰ کالیمانتان شرقی
۵۷. کوروگ ۳۵٫۰۹۹ ۱۳۸٫۵۶۲ ۲۱۹٫۵۰۸ بانتن
۵۸. پور وکرتو ۲۰۲٫۴۵۲ ۲۱۳٫۳۵۹ ۲۱۸٫۱۸۷ جاوه مرکزی
۵۹. لئوویلیانگ ۲۴٫۹۸۵ ۱۴۱٫۹۷۲ ۲۱۶٫۳۰۰ جاوه غربی
۶۰. سیلاکپ ۲۰۶٫۹۲۸ ۲۱۲٫۸۶۲ ۲۱۴٫۲۰۲ جاوه مرکزی
۶۱. لمبانگ ۴۲٫۰۹۴ ۱۲۹٫۴۸۷ ۲۱۳٫۵۷۶ جاوه غربی
۶۲. سیپوتات ۲۷۰٫۸۱۵ ۱۹۴٫۸۳۴ ۲۱۳٫۱۰۲ بانتن
۶۳. پماتنگ سیانتر ۲۰۳٫۸۲۲ ۲۰۶٫۲۰۰ ۲۰۹٫۹۰۸ سوماترای شمالی
۶۴. پوندوک آرن ۹۲٫۶۷۴ ۱۵۱٫۷۶۸ ۲۰۸٫۱۸۶ بانتن
۶۵. بربس ۸۳٫۰۲۶ ۱۴۴٫۸۶۴ ۲۰۷٫۱۱۱ جاوه مرکزی
۶۶. کاراونگ ۱۴۵٫۰۴۱ ۱۸۰٫۴۵۰ ۲۰۶٫۴۱۶ جاوه غربی
۶۷. سیبی‌نونگ ۱۰۱٫۳۱۷ ۱۵۵٫۲۲۸ ۲۰۳٫۹۱۳ جاوه غربی
۶۸. سیکوپا ۴۰٫۹۰۳ ۱۲۳٫۸۰۶ ۲۰۲٫۳۳۱ بانتن
۶۹. بوجونگ گده ۴۸٫۱۵۱ ۱۲۶٫۰۲۲ ۱۹۵٫۶۷۶ جاوه غربی
۷۰. تمن ۱۰۶٫۹۷۵ ۱۵۴٫۰۴۰ ۱۹۳٫۸۵۱ جاوه مرکزی
۷۱. پالانگ‌کارایا ۹۹٫۶۹۳ ۱۴۸٫۱۹۷ ۱۹۳٫۳۳۵ کالیمانتان مرکزی
۷۲. بانجاران ۲۵٫۹۳۲ ۱۱۶٫۴۵۰ ۱۹۱٫۳۷۷ جاوه غربی
۷۳. پلومبن ۵۵٫۵۷۲ ۱۲۲٫۵۵۱ ۱۹۰٫۸۶۱ جاوه غربی
۷۴. مادیون ۱۶۵٫۸۰۷ ۱۸۰٫۴۹۸ ۱۸۸٫۰۰۲ جاوه شرقی
۷۵. پمالنگ ۱۵۲٫۶۶۷ ۱۷۴٫۲۲۹ ۱۸۷٫۸۶۲ جاوه مرکزی
۷۶. سالاتیگا ۹۸٫۰۱۲ ۱۴۴٫۷۲۱ ۱۸۵٫۱۸۹ جاوه مرکزی
۷۷. پربونگن ۲۵٫۶۷۳ ۱۱۱٫۸۵۰ ۱۸۱٫۵۳۸ سوماترای شمالی
۷۸. پروبولینگو ۱۷۶٫۹۰۶ ۱۸۰٫۹۶۶ ۱۸۱٫۴۰۲ جاوه شرقی
۷۹. سیسالنگکا ۴۴٫۸۸۶ ۱۱۶٫۶۳۸ ۱۸۰٫۶۳۳ جاوه غربی
۸۰. لاونگ ۴۸٫۴۴۰ ۱۲۲٫۶۱۸ ۱۷۹٫۴۰۸ جاوه شرقی
۸۱. پامولنگ ... ۱۶۳٫۶۲۰ ۱۷۸٫۹۶۱ جاوه غربی
۸۲. تانجونگ موروا ۷۴٫۶۲۹ ۱۲۴٫۳۵۰ ۱۷۳٫۵۹۹ سوماترای شمالی
۸۳. همپرن پراک ۳۸٫۷۲۳ ۱۰۸٫۳۱۵ ۱۷۲٫۱۰۶ سوماترای شمالی
۸۴. سرانگ ۱۲۲٫۴۲۹ ۱۵۰٫۴۰۱ ۱۷۰٫۵۸۴ بانتن
۸۵. رنسایکک ۲۳٫۳۳۱ ۱۱۴٫۳۶۴ ۱۷۰٫۲۰۸ جاوه غربی
۸۶. سورینگ ۲۲٫۴۹۵ ۱۱۳٫۲۸۶ ۱۶۹٫۳۳۱ جاوه غربی
۸۷. سونگل ۹۲٫۳۴۱ ۱۳۳٫۱۱۰ ۱۶۸٫۸۲۱ سوماترای شمالی
۸۸. لوبوک لینگائو ۵۳٫۶۲۷ ۱۱۱٫۲۲۴ ۱۶۷٫۵۲۴ سوماترای جنوبی
۸۹. پورودادی ۵۹٫۸۸۳ ۱۱۶٫۷۵۹ ۱۶۷٫۴۷۴ جاوه مرکزی
۹۰. گونونگ پوتری ۶۲٫۴۰۶ ۱۱۲٫۴۷۵ ۱۶۴٫۶۰۵ جاوه غربی
۹۱. مترو ۷۳٫۲۵۹ ۱۱۸٫۷۲۵ ۱۶۳٫۷۱۵ لامپونگ
۹۲. سوکرجا ... ۱۴۷٫۳۶۲ ۱۶۱٫۱۷۹ جاوه غربی
۹۳. استاناجاپورا ۸۰٫۴۴۵ ۱۲۲٫۲۶۶ ۱۵۹٫۷۶۶ جاوه غربی
۹۴. پاسورئوان ۱۵۲٫۰۷۵ ۱۵۷٫۲۱۵ ۱۵۸٫۷۰۴ جاوه شرقی
۹۵. پاسرکمیس ... ۱۴۴٫۵۷۰ ۱۵۸٫۱۲۵ بانتن
۹۶. کارنگ تنگاه ۲۸٫۰۶۲ ۱۰۱٫۴۳۰ ۱۵۷٫۷۵۱ جاوه غربی
۹۷. کبومن ۷۶٫۷۴۲ ۱۱۸٫۵۳۸ ۱۵۶٫۳۰۳ جاوه مرکزی
۹۸. دومای ۸۰٫۸۵۹ ۱۱۹٫۳۱۷ ۱۵۴٫۳۷۴ ریائو
۹۹. تانجونگ بالای ۸۱٫۱۶۰ ۱۱۹٫۱۱۲ ۱۵۲٫۸۸۳ سوماترای شمالی
۱۰۰. گورونتالو ۹۴٫۰۵۸ ۱۲۶٫۴۰۷ ۱۵۱٫۸۰۲ گورونتالو
۱۰۱. سیانجور ۱۱۴٫۳۳۵ ۱۳۶٫۰۷۰ ۱۵۱٫۱۲۵ جاوه غربی
۱۰۲. باتوراجا ۵۲٫۳۰۲ ۱۰۲٫۹۵۰ ۱۵۱٫۰۳۵ سوماترای جنوبی
۱۰۳. سیدوارجو ۷۲٫۵۲۱ ۱۱۳٫۵۲۴ ۱۵۱٫۰۰۹ جاوه شرقی
۱۰۴. وارو ۱۲۴٫۲۸۲ ۱۴۰٫۲۸۵ ۱۵۰٫۱۳۷ جاوه شرقی
۱۰۵. سیکامپک ... ۱۳۶٫۴۹۶ ۱۴۹٫۲۹۴ جاوه غربی
۱۰۶. سیومس ۱۸۷٫۳۷۹ ۱۵۶٫۳۹۵ ۱۴۸٫۸۱۸ جاوه غربی
۱۰۷. ورو ۸۳٫۸۴۳ ۱۱۸٫۶۹۴ ۱۴۷٫۹۴۷ جاوه غربی
۱۰۸. پسه ۲۹٫۶۹۷ ۸۹٫۶۳۴ ۱۴۶٫۸۳۷ جاوه غربی
۱۰۹. تلوکناگا ۴۱٫۷۱۸ ۹۳٫۵۹۷ ۱۴۶٫۸۲۹ بانتن
۱۱۰. بیتونگ ۷۳٫۳۳۹ ۱۴۵٫۹۱۲ ۱۴۵٫۹۱۲ سولاوسی شمالی
۱۱۱. اونگرن ۴۴٫۵۷۵ ۹۵٫۹۴۹ ۱۴۴٫۸۰۶ جاوه مرکزی
۱۱۲. سیسات ... ۱۳۲٫۱۷۶ ۱۴۴٫۵۶۹ جاوه غربی
۱۱۳. سینگراجا ۷۵٫۳۳۶ ۱۱۱٫۹۶۹ ۱۴۳٫۵۸۳ بالی
۱۱۴. ادیورنا ۸۲٫۶۲۷ ۱۱۵٫۴۴۲ ۱۴۲٫۳۹۸ جاوه مرکزی
۱۱۵. پرینگسوو ۳۶٫۴۴۴ ۹۲٫۱۵۹ ۱۴۱٫۹۷۹ لامپونگ
۱۱۶. جایا پورا ۹۴٫۷۴۷ ۱۲۰٫۲۸۳ ۱۴۰٫۷۲۳ پاپوآ
۱۱۷. کیسرن ۷۴٫۶۷۹ ۱۰۸٫۹۰۶ ۱۳۹٫۲۰۰ سوماترای شمالی
۱۱۸. بلینداه ... ۱۲۷٫۰۳۲ ۱۳۸٫۹۴۳ جاوه غربی
۱۱۹. سوبانگ ۷۳٫۰۲۷ ۱۰۷٫۹۴۱ ۱۳۸٫۴۶۱ جاوه غربی
۱۲۰. ایندرامایو ۵۶٫۴۴۷ ۹۶٫۳۷۸ ۱۳۶٫۰۷۱ جاوه غربی
۱۲۱. پادارالنگ ۶۶٫۴۷۷ ۱۰۲٫۴۹۴ ۱۳۵٫۲۱۴ جاوه غربی
۱۲۲. پایاکومبوش ۵۰٫۴۷۵ ۹۵٫۴۸۵ ۱۳۴٫۸۲۰ سوماترای غربی
۱۲۳. مارتاپورا ۱۰۵٫۱۳۶ ... ۱۳۴٫۸۱۸ کالیمانتان جنوبی
۱۲۴. بلیتر ۱۱۲٫۹۸۶ ۱۲۶٫۴۵۳ ۱۳۴٫۵۷۰ جاوه شرقی
۱۲۵. پتی ۵۹٫۳۵۲ ۹۷٫۷۶۳ ۱۳۴٫۵۴۴ جاوه مرکزی
۱۲۶. بالارجا ... ۱۲۲٫۰۰۹ ۱۳۳٫۴۴۹ بانتن
۱۲۷. لومجنگ ۶۹٫۵۵۱ ۱۰۳٫۳۳۶ ۱۳۲٫۷۶۹ جاوه شرقی
۱۲۸. سورنگ ۷۹٫۶۵۷ ... ۱۳۲٫۷۰۰ پاپوآ
۱۲۹. جومبنگ ۹۲٫۶۰۷ ۱۱۵٫۰۰۷ ۱۳۱٫۱۵۵ جاوه شرقی
۱۳۰. پامانوکان ۳۱٫۴۳۲ ۸۳٫۷۸۰ ۱۳۱٫۰۰۹ جاوه غربی
۱۳۱. تانجونگ پینانگ ۸۹٫۹۱۲ ۱۱۲٫۸۴۶ ۱۳۰٫۷۲۵ جزایر ریائو
۱۳۲. سیلیونی ۲۴٫۴۰۳ ۷۸٫۰۳۱ ۱۳۰٫۶۴۶ جاوه غربی
۱۳۳. کتاپنگ ۳۰٫۴۹۵ ۷۷٫۷۶۵ ۱۳۰٫۵۲۹ جاوه غربی
۱۳۴. رنگکاسبیتونگ ... ۱۱۸٫۹۵۸ ۱۳۰٫۱۱۲ بانتن
۱۳۵. کلاتن ۱۰۳٫۳۲۷ ۱۱۹٫۳۳۰ ۱۲۹٫۶۸۹ جاوه مرکزی
۱۳۶. تمن ... ۱۲۳٫۱۳۸ ۱۲۸٫۱۵۷ جاوه شرقی
۱۳۷. بابکان ... ۱۱۶٫۹۸۷ ۱۲۷٫۹۵۶ جاوه غربی
۱۳۸. پانگکال پینانگ ۱۰۸٫۳۷۷ ۱۲۰٫۵۳۵ ۱۲۷٫۸۵۴ جزایر بانگکا-بلیتونگ
۱۳۹. کیامیس ... ۱۱۵٫۸۹۰ ۱۲۶٫۷۵۶ جاوه غربی
۱۴۰. کرسک ۲۰٫۳۳۲ ۷۹٫۷۵۰ ۱۲۶٫۳۸۸ بانتن
۱۴۱. گاروت ۹۵٫۸۱۱ ۱۱۳٫۶۰۵ ۱۲۵٫۸۶۶ جاوه غربی
۱۴۲. کدونگوونی ۷۶٫۹۴۸ ۱۰۲٫۹۴۶ ۱۲۳٫۳۷۸ جاوه مرکزی
۱۴۳. سوکراجا ... ۱۱۲٫۴۳۸ ۱۲۲٫۹۸۰ جاوه غربی
۱۴۴. پانگکاه ۶۳٫۷۴۳ ۹۴٫۷۴۰ ۱۲۱٫۷۷۱ جاوه مرکزی
۱۴۵. سپتان ... ۱۱۱٫۰۱۸ ۱۲۱٫۴۲۷ بانتن
۱۴۶. باتنگ ۷۸٫۷۳۶ ۱۰۲٫۶۷۲ ۱۲۰٫۹۷۰ جاوه مرکزی
۱۴۷. پره پره ۸۴٫۰۹۳ ۱۰۳٫۶۵۱ ۱۱۷٫۶۴۷ سولاوسی جنوبی
۱۴۸. تبینگ تینگی ۱۱۶٫۷۴۹ ۱۱۷٫۳۴۶ ۱۱۷٫۱۲۷ سوماترای شمالی
۱۴۹. تانجونگ بالای-مرال ۵۶٫۹۹۷ ... ۱۱۷٫۰۶۲ ریائو
۱۵۰. ساونگن ۹۱٫۱۳۴ ... ۱۱۶٫۹۴۷ جاوه غربی
۱۵۱. ارجاوینانگون ۵۳٫۵۶۱ ۸۵٫۴۴۴ ۱۱۵٫۳۰۸ جاوه غربی
۱۵۲. موجوکرتو ۹۶٫۶۲۶ ۱۰۷٫۶۹۷ ۱۱۴٫۲۹۵ جاوه شرقی
۱۵۳. سیپارای ۱۱۱٫۴۶۷ ۱۱۳٫۷۴۵ ۱۱۴٫۰۵۲ جاوه غربی
۱۵۴. کمنگ ... ۱۰۴٫۰۷۵ ۱۱۳٫۸۳۳ جاوه غربی
۱۵۵. پوروورجو ۵۶٫۳۵۵ ۸۶٫۴۸۴ ۱۱۳٫۵۵۳ جاوه مرکزی
۱۵۶. کیساروا ۵۳٫۴۱۷ ۸۴٫۳۱۵ ۱۱۲٫۹۸۵ جاوه غربی
۱۵۷. سیربون اوتارا ۲۲٫۳۸۴ ۶۸٫۴۶۰ ۱۱۲٫۷۲۷ جاوه غربی
۱۵۸. سیتوروپ ۱۰۵٫۰۷۹ ۱۰۸٫۹۰۲ ۱۱۰٫۳۲۷ جاوه غربی
۱۵۹. بانیووانگی ۸۹٫۸۷۷ ۱۰۲٫۴۲۲ ۱۱۰٫۳۱۳ جاوه شرقی
۱۶۰. سونگایپنوح ۳۰٫۶۴۶ ۶۸٫۴۲۶ ۱۱۰٫۳۰۳ جامبی
۱۶۱. پرابومولیح ۶۲٫۹۷۰ ۸۸٫۶۱۴ ۱۰۹٫۹۹۰ سوماترای جنوبی
۱۶۲. ماگلانگ ۱۲۳٫۱۵۶ ۱۱۵٫۵۹۴ ۱۰۹٫۴۹۶ جاوه مرکزی
۱۶۳. تانته ... ۹۸٫۵۷۰ ۱۰۷٫۷۱۳ سولاوسی جنوبی
۱۶۴. سومبر ۲۹٫۷۷۵ ۶۷٫۷۵۰ ۱۰۷٫۲۵۳ جاوه غربی
۱۶۵. بونتانگ ۶۶٫۸۴۲ ... ۱۰۷٫۱۱۱ کالیمانتان شرقی
۱۶۶. نگامپراه ... ۹۷٫۴۴۹ ۱۰۶٫۵۸۶ جاوه غربی
۱۶۷. گروگول ۶۳٫۹۰۲ ۸۷٫۴۱۸ ۱۰۶٫۳۳۳ جاوه مرکزی
۱۶۸. پاندگلانگ ۳۰٫۶۶۶ ۶۷٫۷۱۱ ۱۰۵٫۴۲۴ بانتن
۱۶۹. رانتاوپراپات ۸۳٫۹۱۲ ... ۱۰۵٫۳۷۹ سوماترای شمالی
۱۷۰. بلاوان ۸۳٫۶۶۶ ... ۱۰۵٫۰۷۰ سوماترای شمالی
۱۷۱. سینگ‌کوانگ ۷۹٫۲۶۰ ۹۴٫۰۰۹ ۱۰۴٫۷۹۸ کالیمانتان غربی
۱۷۲. تالانگ ۶۲٫۱۵۷ ۸۵٫۶۷۷ ۱۰۴٫۷۴۱ جاوه مرکزی
۱۷۳. ترنیت ۸۳٫۵۶۷ ۹۵٫۹۲۱ ۱۰۳٫۹۲۸ ملوک شمالی
۱۷۴. دپوک ۱۰۶٫۸۲۵ ۱۰۵٫۹۷۴ ۱۰۳٫۶۸۲ یوگیاکارتا
۱۷۵. کیکارانگ ۱۲۹٫۰۵۳ ۱۱۳٫۶۳۹ ۱۰۳٫۳۰۸ جاوه غربی
۱۷۶. پادانگ پاریامن ۳۶٫۹۴۷ ۷۱٫۷۲۰ ۱۰۲٫۶۷۹ سوماترای غربی
۱۷۷. وونوزوبو ۴۲٫۶۱۵ ۷۲٫۷۸۵ ۱۰۲٫۶۲۰ جاوه مرکزی
۱۷۸. بوکیت تینگی ۷۲٫۰۹۳ ۸۹٫۳۹۳ ۱۰۲٫۵۲۱ سوماترای غربی
۱۷۹. دوکوهتوری ۷۰٫۸۵۵ ۸۸٫۷۹۶ ۱۰۱٫۸۹۴ جاوه مرکزی
۱۸۰. پدانگ سیدمپوان ۹۱٫۱۵۳ ۹۷٫۵۰۵ ۱۰۱٫۴۴۳ سوماترای شمالی
۱۸۱. سیلدوگ ... ۹۲٫۳۵۵ ۱۰۱٫۰۱۴ جاوه غربی
۱۸۲. تاراکان) ۷۵٫۵۰۸ ۸۹٫۱۶۱ ۱۰۰٫۴۸۸ کالیمانتان شرقی
۱۸۳. ماجالنگکا ۲۸٫۸۶۴ ۶۴٫۱۵۲ ۱۰۰٫۳۴۲ جاوه غربی
۱۸۴. پامه‌کاسان ۴۸٫۶۵۴ ۷۵٫۶۴۱ ۱۰۰٫۱۶۷ جاوه شرقی
۱۸۵. تمبیلاهان ۴۷٫۹۰۰ ۷۴٫۶۰۱ ۱۰۰٫۰۵۹ ریائو