پرش به محتوا

فضا

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
فضا

فهرست میراث جهانی یونسکو

فضا - به قول پیشتازان فضا، آن «مرز نهایی» است.

درک

[ویرایش]

دریافت در

[ویرایش]

در زمین

[ویرایش]

جاذبهٔ صفر

[ویرایش]

لبهٔ فضا

[ویرایش]

پرواز زیرمداری

[ویرایش]

پرواز مداری

[ویرایش]

پرواز فرامداری

[ویرایش]
ببینید ماه

دیدن

[ویرایش]
Earthrise, as viewed from moon orbit


انجام دادن

[ویرایش]

خوردن

[ویرایش]

نوشیدن

[ویرایش]

خوابیدن

[ویرایش]

ایمن ماندن

[ویرایش]

سالم ماندن

[ویرایش]

بعدی

[ویرایش]

Once you've exhausted the ماه, there are countless opportunities for exploration and discovery down on the surface, in places such as آفریقا, آسیا, اروپا, the خاورمیانه, شمالی, مرکزی, and آمریکای جنوبیs, and countless islands in between...