فرودگاه سوندیکا

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
اروپا > شبه‌جزیره ایبری > اسپانیا > فرودگاه سوندیکا
فرودگاه سوندیکا


درباره[ویرایش]

فرودگاه سوندیکا یکی از عجایب معماری معاصر جهان در اسپانیا می‌باشد.

پروازها[ویرایش]

ترابری زمینی[ویرایش]

گشتن[ویرایش]

انتظار[ویرایش]

خوردن و آشامیدن[ویرایش]

خرید کردن[ویرایش]

ارتباط[ویرایش]

خو گرفتن[ویرایش]

خوابیدن[ویرایش]

جای بعدی[ویرایش]

این راهنما درباره فرودگاه سوندیکا است. وضعیت قابل استفاده را دارد . اطلاعاتی درباره پروازها و تردد زمینی و همچنین مواردی راجع به خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها موجود در فرودگاه دارد. فرد ماجراجو می‌تواند از این مقاله استفاده کند، ولی با ویرایش این صفحه برای بهبود آن درنگ نکنید!