فرودگاه باراخاس

From ویکی‌سفر
Jump to navigation Jump to search

درباره[edit]

فرودگاه بارخاس، اصلی‌ترین فرودگاه شهر مادرید است.

پروازها[edit]

ترابری زمینی[edit]

گشتن[edit]

انتظار[edit]

خوردن و آشامیدن[edit]

خرید کردن[edit]

ارتباط[edit]

خو گرفتن[edit]

خوابیدن[edit]

جای بعدی[edit]

WV-cl-2.svg این راهنما درباره فرودگاه باراخاس است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!