غربی هند

From ویکی‌سفر
آسیا > جنوب آسیا > هند > غربی هند
Jump to navigation Jump to search

غربی هند یکی از ناحیه های کشور هند است.

ناحیه‌ها[edit]

دادرا و ناگار هاولی، دامان و دیو، گوا، گجرات، مهاراشترا، راجستان

شهرها[edit]

سایر مقاصد[edit]

درک[edit]

گفتگو[edit]

واردشدن[edit]

چرخیدن[edit]

دیدن[edit]

فلامینگوی بزرگ، جانور محلی گجرات

انجام‌دادن[edit]

خوردن[edit]

آشامیدن[edit]

امن بودن[edit]

بعدی[edit]

WV-cl-2.svg این راهنمای مسافرت به شهر غربی هند است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
18.3; 74.0Map mag.png