عبارت‌نامه:فارسی یزدی

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
فارسی یزدی


یزدی لهجه‌ای در یزد است.

بنشین کنارم الگو:عبارت‌نامه طر کلی