شهرسبز

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
شهرسبز

شهرسبز در کشور ازبکستان قرار دارد.

آنچه باید بدانید[ویرایش]

واردشدن[ویرایش]

با هواپیما[ویرایش]

با قطار[ویرایش]

با ماشین[ویرایش]

با اتوبوس[ویرایش]

با قایق[ویرایش]

گردش در شهر[ویرایش]

دیدن[ویرایش]

 • Ak Saray Palace (White Palace). ۹am t ۶pm. UZS ۱۰۰۰.
 • Dorus Saodat Complex.
 • Tomb of Jehangir.
 • Crypt of Temur (behind Jahangir's mauseolum).
 • Dorut Tilavat (west of Dorus Saodat complex).
 • Mausoleum of Sheikh Shamseddin Kulyal (behind Kok Gumbaz).
 • Kok Gumbaz Mosque (Friday Mosque)، Ipak Yoli. ۹am to ۶pm. UZS ۲۵۰۰.
 • Gumbazi Seydon Mausoleum (south of Kulyal Mausoleum).
 • Chorsu Bazaar and Baths.
 • Amir Temur Museum، Ipak Yoli. ۹am - ۵pm. UZS ۲۰۰۰.

انجام دادن[ویرایش]

آموزش[ویرایش]

کار[ویرایش]

خریدن[ویرایش]

خوردن[ویرایش]

 • Kulolik Chaikhana، Ipak Yoli.

ریخت‌وپاش[ویرایش]

نوشیدن[ویرایش]

خوابیدن[ویرایش]

 • Schachrisabz Orient Star Hotel، 26, Ipak Juli Str،  ۵۲۲۰۶۳۸.

ریخت‌وپاش[ویرایش]

ارتباطات[ویرایش]

تلفن[ویرایش]

امنیت[ویرایش]

سفارت‌خانه[ویرایش]

مقصد بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به شهر شهرسبز است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
39.05; 66.8333333333