شمال اردن

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
آسیا > خاورمیانه > اردن > شمال اردن
شمال اردن

شمال اردن توسعه یافته ترین منطقه اردن است. این منطقه شامل امان هم هست.

شهرهای[ویرایش]

  • امان — پایتخت پادشاهی
  • عجلون — به یک شهر تپه ای در شمال اردن، برای خرابه چشمگیر خود که از قلعه قرن دوازدهم است که امروزه به عنوان قلعه عجلون شناخته شده می توان اشاره کرد.
  • اربد — به دومین منطقه شهری در شمال پادشاهی
  • جرش — به یکی از بزرگترین ویرانه روم در شرق میانه
  • السلط — به شهر باستانی که زمانی پایتخت اردن بود
  • زرقا — به سومین منطقه شهری از پادشاهی

دیگر مقصدهای[ویرایش]

  • پلا — به سایت باستان شناسی.

نواحی[ویرایش]

شهرها[ویرایش]

سایر مقاصد[ویرایش]

درک[ویرایش]

گفتگو[ویرایش]

واردشدن[ویرایش]

چرخیدن[ویرایش]

دیدن[ویرایش]

انجام‌دادن[ویرایش]

خوردن[ویرایش]

آشامیدن[ویرایش]

امن بودن[ویرایش]

بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به ناحیه شمال اردن است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!