شمال آفریقا

From ویکی‌سفر
آفریقا > شمال آفریقا
Jump to navigation Jump to search

این ناحیه در آفریقا قرار دارد.

کشورها[edit]

کشورهای شمالی آفریقا
الجزیره (الجزیره)
بزرگترین کشور قاره آفریقا
مصر (قاهره)
مهد تمدن باستانی مصر، فراعنه، معبدها و مومیایی هایشان.
لیبی (طرابلس)
کشوری با بیش از نود درصد بیابان.
مراکش (رباط)
کشوری بین اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه.
تونس (تونس)
شمالی ترین کشور آفریقا
صحرای غربی
بین جمهوری دموکراتیک عربی صحراوی با مراکش بر سر مالکیت این منطقه اختلاف وجود دارد.

شهرها[edit]

سایر مقاصد[edit]

درک[edit]

گفتگو[edit]

واردشدن[edit]

چرخیدن[edit]

دیدن[edit]

انجام‌دادن[edit]

خوردن[edit]

آشامیدن[edit]

امن بودن[edit]

بعدی[edit]

WV-cl-2.svg این راهنمای مسافرت به ناحیه شمال آفریقا است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
30.3; 9.5Map mag.png