پرش به محتوا

زومبا، مالاوی

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
آفریقا > جنوب آفریقا > مالاوی > زومبا، مالاوی
زومبا، مالاوی

زومبا در کشور مالاوی قرار دارد.

آنچه باید بدانید

[ویرایش]

واردشدن

[ویرایش]

با هواپیما

[ویرایش]

با قطار

[ویرایش]

با ماشین

[ویرایش]

با اتوبوس

[ویرایش]

با قایق

[ویرایش]

گردش در شهر

[ویرایش]

دیدن

[ویرایش]

انجام دادن

[ویرایش]

آموزش

[ویرایش]

کار

[ویرایش]

خریدن

[ویرایش]

خوردن

[ویرایش]
  •    Tasty Bites، Chipembere Highway.
  • Hotel Masongola.
  • Sunbird Hotel.
  • Annie's، Mulunguzi Road.

ریخت‌وپاش

[ویرایش]

نوشیدن

[ویرایش]
  • Dominos.
  • Annie's Lodge.

خوابیدن

[ویرایش]
  •    Annie's Lodge.

ریخت‌وپاش

[ویرایش]

ارتباطات

[ویرایش]

تلفن

[ویرایش]

امنیت

[ویرایش]

سفارت‌خانه

[ویرایش]

مقصد بعدی

[ویرایش]
این راهنمای مسافرت به شهر زومبا، مالاوی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!