جیولا جنوبی

From ویکی‌سفر
Jump to navigation Jump to search

جیولا جنوبی نام یک استان در جنوبی غربی کره جنوبی می‌باشد. این استان در سال ۱۸۹۶ تشکیل شد.

نواحی[edit]

شهرها[edit]

سایر مقاصد[edit]

درک[edit]

گفتگو[edit]

واردشدن[edit]

چرخیدن[edit]

دیدن[edit]

انجام‌دادن[edit]

خوردن[edit]

آشامیدن[edit]

امن بودن[edit]

بعدی[edit]

WV-cl-2.svg این راهنمای مسافرت به ناحیه جیولا جنوبی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
34.75; 127Map mag.png