جوارم

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
جوارم

نام پارک در شهرستان سوادکوه استان مازندران است.

آنچه باید بدانید[ویرایش]

پارک جنگلی جوارم در جنگل جوارم مابین زیرآب و شیرگاه قرار دارد. موقعیت دقیق آن ۶ کیلومتری شمال شرقی زیرآب و ۱۱ کیلومتری جنوب شیرگاه است. جنگل انبوه با درختان تو در تو، پوشش گیاهی و جانوری غنی، وجود نهرهای پر آب از جمله زیبایی‌های جوارم است.

تاریخچه[ویرایش]

چشم‌انداز[ویرایش]

گیاهان و جانواران[ویرایش]

دارای درختان ممرز و انجیلی است.

آب‌وهوا[ویرایش]

وارد شدن[ویرایش]

نیازمندی به جواز/هزینه ورودی[ویرایش]

گشتن[ویرایش]

دیدن[ویرایش]

انجام‌دادن[ویرایش]

خریدن[ویرایش]

خوردن[ویرایش]

نوشیدن[ویرایش]

خوابیدن[ویرایش]

برای اقامت در این منطقه میتوانید از کلبه های جنگلی و محل های مشخص شده برای کمپینگ استفاده کنید.

در مسکن[ویرایش]

در اردوگاه[ویرایش]

در منطقه دور افتاده[ویرایش]

امنیت[ویرایش]

جای بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به پارک جوارم است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!