جنوب ویتنام

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
جنوب ویتنام

ناحیه جنوب ویتنام منطقه صنعتی که در کشور ویتنام قرار دارد. که شهرهایی مثل هوچی مین در آن میباشند.

Ho Chi Minh City

نواحی[ویرایش]

شهرها[ویرایش]

سایر مقاصد[ویرایش]

درک[ویرایش]

گفتگو[ویرایش]

واردشدن[ویرایش]

چرخیدن[ویرایش]

دیدن[ویرایش]

انجام‌دادن[ویرایش]

خوردن[ویرایش]

آشامیدن[ویرایش]

امن بودن[ویرایش]

بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به ناحیه جنوب ویتنام است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
10.44460; 106.49048