تیمبوکتو

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
تیمبوکتو

تیمبوکتو در استان تومبوکتو در کشور مالی قرار دارد.

آنچه باید بدانید[ویرایش]

واردشدن[ویرایش]

با هواپیما[ویرایش]

با قطار[ویرایش]

با ماشین[ویرایش]

با اتوبوس[ویرایش]

با قایق[ویرایش]

گردش در شهر[ویرایش]

دیدن[ویرایش]

  •    Djinguereber Mosque.
  •    Sidi Yahya Mosque.
  •    Sankore Mosque.
  •    Heinrich Barth's House.
  •    Timbuktu Ethnological Museum.
  •    Flame of Peace Monument (Flamme de la Paix).

انجام دادن[ویرایش]

آموزش[ویرایش]

کار[ویرایش]

خریدن[ویرایش]

خوردن[ویرایش]

  • Hotel Le Colombe Restaurant،  ۲۹۲ ۱۴ ۳۵. ۴۰۰۰CFa.

ریخت‌وپاش[ویرایش]

نوشیدن[ویرایش]

خوابیدن[ویرایش]

  •    Hotel le Colombe، Bd Askia Mohammed،  ۲۹۲ ۱۴ ۳۵. ۲۰۰۰۰CFa (Aug ۲۰۰۷).

ریخت‌وپاش[ویرایش]

ارتباطات[ویرایش]

تلفن[ویرایش]

امنیت[ویرایش]

سفارت‌خانه[ویرایش]

مقصد بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به شهر تیمبوکتو است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!

16.7733333333; -3.00722222222