بریتانیا و ایرلند

From ویکی‌سفر
اروپا > بریتانیا و ایرلند
Jump to navigation Jump to search

بریتانیا و ایرلند دو جزیرهٔ اصلی از مجموعه جزایر بریتانیا هستند که در شمال غربی اروپا قرار دارند.

نواحی[edit]

شهرها[edit]

بِرِی هِد (Bray head) در شهر بِرِی، ۱۵ کیلومتری دوبلین و در جنوب این شهر

سایر مقاصد[edit]

درک[edit]

گفتگو[edit]

واردشدن[edit]

چرخیدن[edit]

دیدن[edit]

انجام‌دادن[edit]

خوردن[edit]

آشامیدن[edit]

امن بودن[edit]

بعدی[edit]

WV-cl-2.svg این راهنمای مسافرت به ناحیه بریتانیا و ایرلند است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
54.0; -4.0Map mag.png