اکلاهما

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
اکلاهما

ایالت اوکلاهاما در دشت بزرگ قرار دارد.

نواحی[ویرایش]

شهرستان شناسه فیپس مرکز شهرستان تاسیس جمعیت مساحت نقشه
ادیر ۰۰۱ استیلول ۱۹۰۷ ۲۲۶۸۳ الگو:تبدیل
الفالفا ۰۰۳ چرکی ۱۹۰۷ ۵۶۴۲ الگو:تبدیل
اتوکا ۰۰۵ اتوکا ۱۹۰۷ ۱۴۱۸۲ الگو:تبدیل
بیور ۰۰۷ بیور ۱۸۹۰ ۵۶۳۶ الگو:تبدیل
بکهام ۰۰۹ سیر ۲۲۱۱۹ الگو:تبدیل
بلین ۰۱۱ واتونگا ۱۸۹۰ ۱۱۹۴۳ الگو:تبدیل
برایان ۰۱۳ درنت ۱۹۰۷ ۴۲۴۱۶ الگو:تبدیل
کدو ۰۱۵ انادارکو ۱۹۰۱ ۲۹۶۰۰ الگو:تبدیل
کانادا ۰۱۷ ال رنو ۱۹۰۱ ۱۱۵۵۴۱ الگو:تبدیل
کارتر ۰۱۹ آردمر ۱۹۰۷ ۴۷۵۵۷ الگو:تبدیل
چروکی ۰۲۱ تاهلکواه ۱۹۰۷ ۴۶۹۸۷ الگو:تبدیل
چاکتاو ۰۲۳ هیوگو ۱۹۰۷ ۱۵۲۰۵ الگو:تبدیل
سیمران ۰۲۵ بویزی سیتی ۱۹۰۷ ۲۴۷۵ الگو:تبدیل
کلیولند ۰۲۷ نورمن ۱۸۹۰ ۲۵۵۷۵۵ الگو:تبدیل
کول ۰۲۹ کوالگات ۱۹۰۷ ۵۹۲۵ الگو:تبدیل
کومانچی ۰۳۱ لتن ۱۹۰۷ ۱۲۴۰۹۸ الگو:تبدیل
کاتن ۰۳۳ ولترز ۱۹۱۲ ۶۱۹۳ الگو:تبدیل
کریگ ۰۳۵ وینیتا ۱۹۰۷ ۱۵۰۲۹ الگو:تبدیل
کریک ۰۳۷ سپالپا ۱۹۰۷ ۶۹۹۶۷ الگو:تبدیل
کاستر ۰۳۹ آرپاهو ۱۸۹۱ ۲۷۴۶۹ الگو:تبدیل
دلاویر ۰۴۱ جی ۱۹۰۷ ۴۱۴۸۷ الگو:تبدیل
دووی ۰۴۳ تالوگا ۱۸۹۲ ۴۸۱۰ الگو:تبدیل
الیس ۰۴۵ آرنت ۱۹۰۷ ۴۱۵۱ الگو:تبدیل
گارفیلد ۰۴۷ اینید ۱۸۹۳ ۶۰۵۸۰ الگو:تبدیل
گاروین ۰۴۹ پل ولی ۱۹۰۷ ۲۷۵۷۶ الگو:تبدیل
گریدی ۰۵۱ چیکشی ۱۹۰۷ ۵۲۴۳۱ الگو:تبدیل
گرانت ۰۵۳ مدفرد ۱۸۹۲ ۴٬۵۲۷ الگو:تبدیل
گریر ۰۵۵ مانگوم ۱۸۹۶ ۶٬۲۳۹ الگو:تبدیل
هارمون ۰۵۷ هولیس ۱۹۰۹ ۲٬۹۲۲ الگو:تبدیل
هارپر ۰۵۹ بوفالو ۱۹۰۹ ۳٬۶۸۵ الگو:تبدیل
هسکل ۰۶۱ استیگلر ۱۹۰۷ ۱۲٬۷۶۹ الگو:تبدیل
هیوز ۰۶۳ هولدنویل ۱۹۰۷ ۱۴٬۰۰۳ الگو:تبدیل
جکسون ۰۶۵ آلتوس ۱۹۰۷ ۲۶٬۴۴۶ الگو:تبدیل
جفرسون ۰۶۷ واوریکا ۱۹۰۷ ۶٬۴۷۲ الگو:تبدیل
جانستون ۰۶۹ تیشومینگو ۱۹۰۷ ۱۰٬۹۵۷ الگو:تبدیل
کی ۰۷۱ نیوکیرک ۱۸۹۵ ۴۶٬۵۶۲ الگو:تبدیل
کینگ‌فیشر ۰۷۳ کینگفیشر ۱۹۰۷ ۱۵٬۰۳۴ الگو:تبدیل
کیووا ۰۷۵ هووبرت ۱۹۰۱ ۹٬۴۴۶ الگو:تبدیل
لاتیمر ۰۷۷ ویلبورتون ۱۹۰۷ ۱۱٬۱۵۴ الگو:تبدیل
لو فلور ۰۷۹ پوتاو ۱۹۰۷ ۵۰٬۳۸۴ الگو:تبدیل
لینکلن ۰۸۱ چندلر ۱۸۹۱ ۳۴٬۲۷۳ الگو:تبدیل
لوگان ۰۸۳ گاتری ۱۸۹۱ ۴۱٬۸۴۸ الگو:تبدیل
لاو ۰۸۵ ماریتا ۱۹۰۷ ۹٬۴۲۳ الگو:تبدیل
میجر ۰۹۳ فرویو ۱۹۰۹ ۷٬۵۲۷ الگو:تبدیل
مارشال ۰۹۵ مادیل ۱۹۰۷ ۱۵٬۸۴۰ الگو:تبدیل
مایز ۰۹۷ پریور کریک ۱۹۰۷ ۴۱٬۲۵۹ الگو:تبدیل
مک‌کلین ۰۸۷ پرسل ۱۹۰۷ ۳۴٬۵۰۶ الگو:تبدیل
مک‌کرتین ۰۸۹ ایدابل ۱۹۰۷ ۳۳٬۱۵۱ الگو:تبدیل
مک‌اینتاش ۰۹۱ ایوفلا ۱۹۰۷ ۲۰٬۲۵۲ الگو:تبدیل
مورای ۰۹۹ سالفر ۱۹۰۷ ۱۳٬۴۸۸ الگو:تبدیل
ماسکووگی ۱۰۱ ماسکووگی ۱۹۰۷ ۷۰٬۹۹۰ الگو:تبدیل
نوبل ۱۰۳ پری ۱۸۹۷ ۱۱٬۵۶۱ الگو:تبدیل
نوواتا ۱۰۵ نوواتا ۱۹۰۷ ۱۰٬۵۳۶ الگو:تبدیل
اوکفسکی ۱۰۷ اوکما ۱۹۰۷ ۱۲٬۱۹۱ الگو:تبدیل
اکلاهما ۱۰۹ اکلاهما سیتی ۱۸۹۱ ۷۱۸٬۶۳۳ الگو:تبدیل
اوکمالگی ۱۱۱ اوکمالگی ۱۹۰۷ ۴۰٬۰۶۹ الگو:تبدیل
اوسیج ۱۱۳ پاوهوسکا ۱۹۰۷ 47,472 الگو:تبدیل
اتاوا ۱۱۵ میامی ۱۹۰۷ ۳۱٬۸۴۸ الگو:تبدیل
پانی ۱۱۷ پانی ۱۸۹۷ ۱۶٬۵۷۷ الگو:تبدیل
پین ۱۱۹ استیلواتر ۱۸۹۰ ۴۵٬۸۳۷ الگو:تبدیل
پیتسبرگ ۱۲۱ مکلیستر ۱۹۰۷ ۴۵٬۸۳۷ الگو:تبدیل
پانتوتوک ۱۲۳ ایدا ۱۹۰۷ ۳۷٬۴۹۲ الگو:تبدیل
پاتواتومی ۱۲۵ شانی ۱۸۹۱ ۶۹٬۴۴۲ الگو:تبدیل
پوشماتاها ۱۲۷ انتلر ۱۹۰۷ ۱۱٬۵۷۲ الگو:تبدیل
راجر میلز ۱۲۹ شاین ۱۸۹۵ ۳٬۶۴۷ الگو:تبدیل
راجرز ۱۳۱ کلیرمر ۱۹۰۷ ۸۶٬۹۰۵ الگو:تبدیل
سمینول ۱۳۳ ووکا ۱۹۰۷ ۲۵٬۴۸۲ الگو:تبدیل
سکویا ۱۳۵ سلیساو ۱۹۰۷ ۴۲٬۳۹۱ الگو:تبدیل
استیونس ۱۳۷ دانکن ۱۹۰۷ ۴۵٬۰۴۸ الگو:تبدیل
تگزاس ۱۳۹ گویمون ۱۹۰۷ ۲۰٬۶۴۰ الگو:تبدیل
تیلمن ۱۴۱ فردریک ۱۹۰۷ ۷٬۹۹۲ الگو:تبدیل
تالسا ۱۴۳ تالسا ۱۹۰۷ ۶۰۳٬۴۰۳ الگو:تبدیل
وگنر ۱۴۵ وگنر ۱۹۰۷ ۷۳٬۰۸۵ الگو:تبدیل
واشینگتن ۱۴۷ بارتلزویل ۱۹۰۷ ۵۰٬۹۷۶ الگو:تبدیل
وشیتا ۱۴۹ کوردل ۱۸۹۷ ۱۱٬۶۲۹ الگو:تبدیل
وودز ۱۵۱ آلوا ۱۸۹۳ ۸٬۸۷۸ الگو:تبدیل
وودوارد ۱۵۳ وودوارد ۱۸۹۳ ۲۰٬۰۸۱ الگو:تبدیل

شهرها[ویرایش]

اکلاهماسیتی

نورمن

سایر مقاصد[ویرایش]

درک[ویرایش]

گفتگو[ویرایش]

واردشدن[ویرایش]

چرخیدن[ویرایش]

دیدن[ویرایش]

انجام‌دادن[ویرایش]

خوردن[ویرایش]

آشامیدن[ویرایش]

امن بودن[ویرایش]

بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به ناحیه اکلاهما است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
35.5; -98.0