اوش

From ویکی‌سفر
Jump to navigation Jump to search

اوش در استان اوش در کشور قرقیزستان قرار دارد.

آنچه باید بدانید[edit]

واردشدن[edit]

با هواپیما[edit]

با قطار[edit]

با ماشین[edit]

با اتوبوس[edit]

با قایق[edit]

گردش در شهر[edit]

دیدن[edit]

  •    Sulayman Mountain. ۲۰ som.
  •    Lenin Statue.

انجام دادن[edit]

==آمو زش==

کار[edit]

خریدن[edit]

  •    The Bazar.

خوردن[edit]

  • Nirvana Restaurant.

ریخت‌وپاش[edit]

نوشیدن[edit]

خوابیدن[edit]

  • Osh Guesthouse، ... 3rd entrance, apt. 48..
  • Stari Gorad Hotel. Double room ۳۰۰ som/pp.

ریخت‌وپاش[edit]

ارتباطات[edit]

تلفن[edit]

امنیت[edit]

سفارت‌خانه[edit]

مقصد بعدی[edit]

WV-cl-2.svg این راهنمای مسافرت به شهر اوش است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!

40.5333333333; 72.7833333333Map mag.png