اوراسیا

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
اوراسیا


موقعیت اوراسیا در زمین
اوراسیا نام قاره وسیعی است که از ترکیب دو قاره اروپا و آسیا پدید آمده‌است. از آنجا که دو قاره آسیا و اروپا مرز طبیعی ویژه‌ای ندارند و مرزبندی کنونی میان این دو قاره بیشتر تاریخی و فرهنگی است.

بعضی از مناطق مثل قفقاز یا بعضی از کشورها مثل ترکیه و روسیه را می‌توان در هر دو قاره آسیا و اروپا دانست.

58.988; -74.6809