الگو:Stbox

Permanently protected template
از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
این نوع Stbox است. وضعیت وضعیت را دارد متن۱ متن۲
نماد توضیحات توضیحات الگو[ایجاد]