الگو:قاب نقشه

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]
  • استفاده: {{Mapframe|1|2|zoom=|height=|width=|layer=|staticmap=|align=|name=}}
  • پارامترهای ضروری:
|1 عرض جغرافیایی مرکز نقشه، محدودهٔ معتبر: -۹۰٬۰ تا ۹۰٬۰
|2 طول جغرافیایی مرکز نقشه، محدودهٔ معتبر: -۱۸۰٫۰ تا ۱۸۰٫۰
  • پارامترهای اختیاری:
|zoom= میزان بزرگنمایی، پیش‌فرض:۱۴، دامنه معتبر: ۰ تا ۱۸ یا خودکار یا auto

(۰: زمین، ۱۸:شهرستان یا شهر، auto:نمایش تمامی نشان‌گرها)

|height= ارتفاع قاب نقشه، 420px پیش‌فرض است.
|width= عرض قاب نقشه, 420px پیش‌فرض است.
|layer= layer for dynamic map, default is M= Mapnik, valid: O= Mapquest Open, W=Mapnik b&w, T=Tourism, N= Traffic line Network, R= Relief map, A= Mapquest Aerial, P= Points of interest, L= Labels, H= Hiking, S= hill Shading, C= Cycling, D= Destinations, G= GPX tracks, B= Boundaries. Any combinations are possible.
|staticmap= فرمت تصویر ثابت نقشه، حالت عادی .png یا .svg
|align= ردیف و تراز قرار گرفتن نقشه, در نسخهٔ انگلیسی؛ «right» پیش‌فرض ولی در ویکی‌سفر «left» پیش‌فرض است. (به جز این دو می‌توان از «none» استفاده نمائيد که نقشه را در وسط قرار می‌دهد.)
|name= نام مکانی که در قرار داده شده و دوست آن نام در عنوان نقشه نمایش داد شود. - default display is the article title with parent page and disambiguation removed.
برای مشاهدهٔ نمونه‌ای از استفادهٔ این الگو، بانه‌وره را ببینید.
  • نمونه‌ها:
 {{Mapframe|51.47766|0.00115}}
 {{Mapframe|zoom=auto}} (lat/long is not required)
 {{Mapframe|51.47766|0.00115|zoom=14|height=400|width=400}}
 {{Mapframe|51.47766|0.00115|zoom=14|height=400|width=400 |layer=W|staticmap=map.png}}
 {{Mapframe|51.47766|0.00115|zoom=14|height=400|width=400 |layer=MLSCG|align=none|name=the Binnenstad}}
  • الگو‌های مرتبط:
Dependent on Template:PoiMap2 for external map link.
  • کد:
Used in conjunction with a gadget: Mediawiki:Gadget-MapFrame.js. If the gadget is disabled, users will only see a caption linking to a full-screen dynamic map.
Uses HTML5 data parameters to pass variables to iframe, will need advanced POST query to further affect iframe.