الگو:عبارت‌نامه ستاره

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
این عبارت‌نامه ستاره است. وضعیت ستاره را دارد . این یک عبارت‌نامهٔ ستاره است. همهٔ موضوع‌های محتمل در سفر را با اطلاعات کامل و تصاویر پوشش می‌دهد. اگر شما می‌دانید که چیزی تغییر کرده است، لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!