استان گغارکونیک

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
آسیا > قفقاز > ارمنستان > استان گغارکونیک
استان گغارکونیک

استان گغارکونیک یکی از استان‌های ارمنستان واقع در قفقاز، آسیا است. دریاچه سوان در این ناحیه میباشد(Lake Sevan Region) .

نواحی[ویرایش]

شهرها[ویرایش]

سایر مقاصد[ویرایش]

درک[ویرایش]

گفتگو[ویرایش]

واردشدن[ویرایش]

چرخیدن[ویرایش]

Noratus Cemetery

دیدن[ویرایش]

Sevanavank Monastery

انجام‌دادن[ویرایش]

خوردن[ویرایش]

آشامیدن[ویرایش]

امن بودن[ویرایش]

بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به ناحیه استان گغارکونیک است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
40.416666666667; 45.2