استان خراسان شمالی

From ویکی‌سفر
آسیا > خاورمیانه > ایران > خراسان > استان خراسان شمالی
Jump to navigation Jump to search

استان خراسان شمالی یکی از استان‌های ایران می‌باشد که در منطقهٔ خراسان قرار دارد.

آنچه باید بدانید[edit]

نواحی[edit]

واردشدن[edit]

گردش در شهر[edit]

دیدنی‌ها[edit]

انجام‌دادن[edit]

خریدن[edit]

== خوردن ==معین دربار چلوکبابی برگ سبز

نوشیدن[edit]

خواب[edit]

ارتباطات[edit]

مقصد بعدی[edit]

WV-cl-2.svg این راهنمای مسافرت به ناحیه استان خراسان شمالی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
33.28462; 58.13965Map mag.png