استان ختای

از ویکی‌سفر، راهنمای آزاد سفر
استان ختای

ختای در ناحیه مدیترانه قرار دارد.استان، که در گذشته با نام شهرستان سانجاک (Sandjak) ،به عنوان بخشی از قیمومیت فرانسه از سوریه بین سالهای 1920 و 1938 تحت کنترل فرانسه بود در سال 1938، آن به عنوان دولت مستقل در نقشه بنام هاتای (ختای) ظاهر شد و یک سال بعدآن در سال 1939 پس از همه پرسی به عنوان استان HATAY به ترکیه پیوست.

نواحی[ویرایش]

شهرها[ویرایش]

سایر مقاصد[ویرایش]

درک[ویرایش]

گفتگو[ویرایش]

واردشدن[ویرایش]

چرخیدن[ویرایش]

دیدن[ویرایش]

انجام‌دادن[ویرایش]

خوردن[ویرایش]

آشامیدن[ویرایش]

امن بودن[ویرایش]

بعدی[ویرایش]

این راهنمای مسافرت به ناحیه استان ختای است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
36.430278; 36.174167