فهرست نشانی‌های اینترنتی که دسترسی‌شان به طور سراسری قطع شده‌است

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این فهرستی از تمام قطع دسترسی‌های سراسری است که در حال حاضر فعال هستند. برخی قطع دسترسی‌ها ممکن است به طور محلی غیرفعال شده باشند: این به آن معنی است که آن‌ها روی دیگر وبگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما یک مدیر محلی تصمیم گرفته‌است که آن‌ها را در این ویکی غیرفعال کند.

جستجو برای یک قطع دسترسی سراسری
(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۴۴: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) دسترسی 160.154.145.22 (در ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۲۰:۴۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۴۲: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) دسترسی 85.105.221.13 (در ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۲۰:۴۲ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۴۱: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) دسترسی 41.207.2.169 (در ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۰۳:۴۱ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۴۰: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) دسترسی 78.88.140.237 (در ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۲۰:۴۰ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۳۵: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) دسترسی 90.156.99.83 (در ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۰۳:۳۵ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۳۲: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) دسترسی 94.254.148.81 (در ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۰۳:۳۲ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۳۲: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) دسترسی 31.182.190.241 (در ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۰۳:۳۲ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۰۵: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) دسترسی 178.43.133.251 (در ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۲۰:۰۵ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۴۳: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) دسترسی 5.218.74.161 (در ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۰۱:۴۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۴۰: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) دسترسی 81.22.44.52 (در ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۸:۴۰ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۱۰: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) دسترسی 88.128.88.43 (در ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۸:۱۰ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۴۶: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 43.239.204.231 (در ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۷:۴۶ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۰۴: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 2409:4055:51B:8B53:0:0:27DD:20A5 (در ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۷:۰۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۰۲: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 2400:2200:255:9557:4DF3:8205:3BB8:2BAB (در ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۷:۰۲ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۱۷: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 2605:6000:1022:78A:A4D5:1E06:BCE2:A569 (در ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۵:۱۷ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۱۴: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 62.149.29.58 (در ‏۱۹ مارس ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۵:۱۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۹: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 87.8.15.165 (در ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۵:۰۹ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۸: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 95.233.31.247 (در ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۵:۰۸ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۶: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 85.24.180.46 (در ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۵:۰۶ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۴: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 85.255.235.220 (در ‏۱۹ مارس ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۵:۰۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۳: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 136.228.206.179 (در ‏۱۹ مارس ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۵:۰۳ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۳: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 46.36.132.68 (در ‏۱۹ مارس ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۵:۰۳ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۱: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 2409:4052:2407:42E:8D17:1001:8C9F:852E (در ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۵:۰۱ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۱: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) دسترسی 92.73.221.227 (در ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۵:۰۱ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۱: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 109.77.193.128 (در ‏۳ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۵:۰۱ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۰: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 50.7.93.29 (در ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۵:۰۰ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۵۱: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) دسترسی 179.241.192.0/19 (در ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۴:۵۱ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۰۹: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 151.106.8.0/24 (در ‏۱۹ مارس ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۴:۰۹ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: <!-- Host Europe GmbH -->)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۰۴: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 91.243.188.0/24 (در ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۴:۰۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: <!-- Intercom LLC -->)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۰۳: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 176.99.14.212 (در ‏۱۹ مارس ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۴:۰۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۵۹: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 2600:6C64:6180:3188:0:0:0:0/64 (در ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۳:۵۹ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۵۷: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 198.20.167.0/24 (در ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۳:۵۷ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: <!-- ServerMania -->)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۵۱: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.124.250.22 (در ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۳:۵۱ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۴۸: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 78.152.227.81 (در ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۲۰:۴۸ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۳۸: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 24.116.202.31 (در ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۳:۳۸ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: <!-- SOCKS4 -->)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۳۸: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 89.159.34.90 (در ‏۳ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۳:۳۸ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۳۶: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 191.97.43.32 (در ‏۱۹ مارس ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۳:۳۶ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۳۶: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 71.13.140.101 (در ‏۱۹ مارس ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۳:۳۶ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۳۶: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 198.20.182.0/24 (در ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۳:۳۶ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: <!-- ServerMania -->)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۳۴: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 107.172.12.0/22 (در ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۳:۳۴ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: <!-- ColoCrossing -->)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۳۳: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 171.237.255.151 (در ‏۱۹ مارس ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۳:۳۳ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۲۲: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 176.119.140.0/24 (در ‏۱۹ مارس ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۳:۲۲ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: <!-- Gigabit LLC -->)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۲۱: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 125.27.53.139 (در ‏۳ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۳:۲۱ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۲۰: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 177.125.204.98 (در ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۳:۲۰ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: <!-- SOCKS4 -->)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۱۹: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 27.252.108.109 (در ‏۳ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۳:۱۹ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۱۶: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 35.72.8.0/24 (در ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۳:۱۶ به پایان می‌رسد) را به طور سراسری بست (Open proxy: <!-- Amazon.com -->)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۱۰: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 113.130.125.108 (در ‏۳ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۳:۱۰ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۷: Sotiale (meta.wikimedia.org) دسترسی 118.179.37.171 (در ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۳:۰۷ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۱۷: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 85.174.202.114 (در ‏۳ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۰:۱۷ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۵۵: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 86.145.70.78 (در ‏۳ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۰۹:۵۵ به پایان می‌رسد، فقط کاربران ناشناس) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)